Små kustfiskebåtar blir allt vanligare i Danmark

Ständigt kommer det uttalanden från miljöorgansiationer och en del forskare om att det kustnära fisket drabbats mycket hårt när individuella överförbara fiskerättigheter (TFC) infördes. Detta skedde i Danmark 2003 för pelagiskt fiske och 2007 för det demersala fisket. I Sverige fick det pelagiska fisket TFC år 2009. Inte någon stans har det dock lett till att det kustnära småskaliga fisket drabbats så all som påstår detta har fel.

I Sverige ledde införandet av TFC till att antalet stora fiskebåtar i det pelagiska fisket mer än halverades men att antalet små fiskebåtar som fiskar på den pelagiska kustkvoten inte minskade alls i antal.

I Danmark har antalet kustfiskebåtar tidigare minskat med i genomsnitt samma procenttal som fisket generellt. Sen 2010 har dock andelen små kustfiskebåtar ökat. 2010 utgjorde fiskebåtar under 10 meter 77,4% av alla fiskebåtar medan de vid utgången av 2016 utgjorde 79%. Andelsmässigt har små kustfiskebåtar med andra ord blivit vanligare i Danmark. Andelen båtar mellan 10 och 12 meter utgjorde vid bägge tillfällena 5% medan andelen båtar som är 12-18 meter långa minskat från 11,5% till 10% mellan 2010 och 2016.  Som helhet tycks andelen fiskebåtar under 18 meters längd inte ha minskat alls. Antalet har dock minskat.

Förutom de allra minsta båtarna har det också varit en ökning för de allra största fiskebåtarna. Andelen båtar som är över 40 meter långa har ökat rån 1% till 1,5%. Antalet har ökat från 29 till 33.

Totalt har antalet fiskebåtar i Danmark sjunkit med 20% mellan 2010 och 2016. Denna minskning har alltså inte skett bland små kustnära fiskebåtar och inte bland de allra största pelagiska fiskebåtarna utan bland de medelstora som främst ägnat sig åt bottentrålning av fisk för konsumtionsändamål. 2010 fanns det totalt 2 820 fiskebåtar i Danmark och 2016 hade antalet minskat  till 2 273.

Över hälften av de danska fiskebåtarna och 80% av det samlade tonnaget finns i Mittjylland och Nordjylland ihop. Där fanns år 2016, 608 respektive 603 fiskebåtar.

Små kustfiskebåtar blir en allt större andel av antalet fiskebåtar. I förhållande till det totala antalet fiskebåtar blir de alltså vanligare.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!