Ekonomiskt tapp för danska torskfiskare i Östersjön

Under det första kvartalet 2017 har omsättningen i det danska fisket på torsk minskat med 22 procent jämfört med samma period förra året. Detta är ett resultat av minskade kvoter i framförallt västra Östersjön och torskfiskestopp under lekperioden. Kvoterna har minskats då fisket av torsk i västra Östersjön överstigit vad som är biologiskt hållbart. Torsken i västra Östersjön har överfiskats i en lång rad år.

I östra Östersjön har inget överfiske skett på mycket länge men även där har kvoten minskats, främst på grund av att beståndet består av magra små torskar och att den vetenskapliga åldersbedömningen av torsken därmed också fallerat.

De dansk yrkesfiskarnas organisation Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO) vägrar dock acceptera att de själva orsakat sitt problem i västra Östersjön med för små kvoter och har i flera år för fram krav på att kvoterna inte ska minskas eller till och med öka:

The cumulative effect of overfishing has long-term socioeconomic effects for the fishers and communities dependent on these stocks. The three EU member states fishing this stock: Denmark, Germany and Sweden all introduced additional compensatory measures in response to the 56% cut that was agreed for this year’s quota. This cut, while significant, also meant that overfishing continues and was well in excess of the level recommended by scientists and the European Commission.

Denmark and Germany both offered direct compensatory subsidies to the affected fishers, whereas Sweden allocated all their quota to fishers operating passive gears who do not have the possibility to fish in waters further afield.

These measures, however, do not solve the overarching issue which is that long-term overfishing has depleted the stock to such an extent that quotas need to be cut in order to comply with legislation.

Despite this the Danish Fisheries Producer Organisation, DFPO, representing Danish fishers, have been ignoring the dangers of overfishing and proposed quotas for western Baltic cod higher than scientific advice every year for the past 10 years. The result is that their members are now facing an uphill struggle to survive in the business.

Inställningen från DFPO i denna fråga är helt oseriös.

Det är också sannolikt att kvoterna måste minskas ytterligare i västra Östersjön åren som kommer då fisket fortfarande är för stort. Problemet är då att även torskfisket med passiva redskap i Öresund på ett bestånd av torsk som måste anses hållbart också drabbas av nedsättningen av kvoten. Det behövs sannolikt nån typ av åtgärder som kan göra det möjligt att fiska i Öresund, samtidigt som torskkvoten på andra håll i västra Östersjön skärs ner.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!