Generalangrepp på Fishsec från SFPO

Peter Ronelöv Olsson har på hemsidan för Sveriges Fiskares PO (SFPO) skrivit en artikel som är ett generalangrepp på The Fisheries Secretariat (Fishsec, Fiskesekretariatet) och dess ledande medlemsorgansiationer. Fishsec är en lobbyorganisation som skapats av Naturskyddsföreningen, WWF Sverige och Sportfiskarna. Styrelsen i Fishsec utgörs för närvarande av Markus Lundgren (ordförande) och Anders Karlsson från Sportfiskarna, Ellen Bruno och Sara Fröcklin från Naturskyddsföreningen samt Inger Näslund och Inger Melander från WWF. Inger Melander kan förväntas lämna styrelsen då hon ska lämna WWF.

Fishsec finansieras av Svenska regeringen, Svenska Institutet, Oak Foundation, Villumfonden och Mava Foundation. Fishsec är alltså en svensk lobbyorganisation grundad av miljörörelser och finansierad av utländska stiftelser och den svenska staten.

Villumfonden medfinansierar även den danska yrkesfiskarorganisationen Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK) som bara organiserar fiskare som inte fiskar med trål. FSK har en tidigare Greenpeaceaktivist, Hanne Lyng Winter som anställd. De har också gett finansiering för ett projekt som miljöorganisationen Oceana, med kontor i Köpenhman, genomfört. Dessutom har de finansierat Hans Herred havbåde och ett projekt kring hållbart fiske i Jammerbugten nordväst om Jylland

Peter Olsson från SFPO anser att det är oacceptabelt att den svenska staten ska finansiera en organisation som motarbetar yrkesfisket på det sätt som sker:

Fiskesekretariatet (FISH eller Fishsec) är däremot en organisation som finansieras av staten. Organisationen består av tre andra organisationer, som i mångt och mycket finansierar sin verksamhet på att påvisa miljöproblem – sanna och osanna, medan det svenska yrkesfisket lever på att sälja fisk.

Fiskesekretariatet är en ideell organisation som säger sig arbeta för ett hållbart fiske på internationell nivå, med särskilt fokus på torsk, Östersjöregionen och EU. Det bildades 2003 av tre miljöorganisationer: Naturskyddsföreningen, WWF och Sportfiskarna. Kontoret ligger centralt i Stockholm, på Prästgatan.

Samtliga tre organisationer brukar köra med samma retorik när man talar om svenskt yrkesfiske. De talar då om överfiske, svartfiske, rovfiske, tjuvfiske osv. Domedagsretoriken börjar nu hinna ikapp Fiskesekretariatet som 2004 proklamerade att torsken kan vara utrotad om 15 år.

Det är anmärkningsvärt att Fiskesekretariatet fortfarande finansieras av staten. Något egentligt skäl för organisationens existens finns inte, eftersom de tre medlemsorganisationerna bedriver verksamheter på fiskets område själva. Att samarbeta med Fiskesekretariatets företrädare är inte enkelt, något som inte minst framkommit inom samarbetet i Östersjönämnden (BSAC). Där nästintill mobbar de personal med stöd av statliga pengar.

Mest kritisk är Peter Olsson till Naturskyddsföreningen som driver en kampanj för att förbjuda bottentrålning. Att förbjuda bottentrålning är det samma som att lägga ner det svenska yrkesfisket och därför av naturliga skäl något som upprör yrkesfiskarna.

Chefen på Fishsec är Jan Isaksson, en tidigare Greenpeace-aktivist, och de andra anställda är Christian Tsangarides, Charles Berkow och Edward Stern.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!