Isabella Lövin presenterar begränsade sanningar i ETC

Halvsanningar om fiske, havsmiljö och skräp är lite av ett signum för vice statsminister Isabella Lövin ända sedan hennes bok Tyst Hav kom ut.

Tidningen ETC lyckades få en kort intervju med Isabella Lövin när hon var i Göteborg, bland annat på Havs- och vattenforum där jag träffade och lyssnade på ministern ifråga. Som vanligt i artiklar om hav, vatten och fiske i media är artikeln i ETC ganska ytlig och innehåller tveksamma så kallade sanningar. Det är svårt att sätt sig in i dessa frågor.

Sant är förstås att Lövin byggt sin politiska karriär på boken Tyst Hav. Problemet med boken är att den innehåller en stor mängd osanningar. Sant är klimatförändringarna är ett stort hot mot haven. Sant är att utfiskning och överfiske är ett problem på många håll i världen. Det finns för många fiskare i förhållande till resursen.

Falskt är att överfiske är ett stort problem på vård breddgrader och i Västerhavet (Kattegatt, Skagerak och Nordsjön). Sant är att kustbestånd av många fiskarter försvunnit eller sviktar. Men det gäller absolut inte öring som det påstås i ETC-artikeln.

Öringbeståndet har ökat rejält under många år. Och en bit ut till havs finns det mer torsk än det funnits på decennier. Men vid kusten finns ingen. Troligt är att för hårt fiske lett till att vissa fiskarter försvunnit vid kusten, men försurning, övergödning och andra miljöorsaker har säkerligen också haft betydelse. I Nordsjön har de flesta fiskbestånd återhämtat sig och fiskas på en långsiktigt hållbar nivå. Det finns dock ett orosmoln vid horisonten, Brexit, som i värsta fall kan innebär att överfisket åter tar fart.

Plastskräp är naturligtvis ett problem. Och mycket av skräpet som hamnar i Nordsjön slutar på Bohusläns stränder. Men många längs kusten upplever faktiskt att det var ett större problem för 20 år sen. Mikroplaster kanske är ett större problem idag än förr. En mycket stor del av mikroplasten kommer från bilismen. Kanske vore det rimligt att sätta in stöten där. Bilismen är ju också det största problemet när det gäller klimatet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!