Fisketryck har inget med trålfiske att göra

Jag läser ett litet intressant faktablad från SLU Aqua som handlar om Fjällbacka och något som kallas Integrerad kustfiskövervakning. Fiskbeståndet i ett visst område i Fjällbacka har övervakats sen 1989. Det som hänt är i stort sett att ålen försvunnit, att tånglaken fått det svårare och svårare samt att vattnet blivit klarare så att siktdjupet ökat. I övrigt har väldigt lite förändrats vad det gäller fiskbestånd och storlekar på fisken. men det verkar som om det finns okända kemiska ämnen, gifter, i bottenmiljön som lett till sämre hälsotillstånd för framförallt tånglaken. Men bland slutsatserna hittar jag ett par märkliga påståenden varav ett är detta:

Det bör dock påpekas att inslaget av större fiskar, till exempel torsk, är betydligt mindre än vid motsvarande undersökningar i Öresund, där fisketrycket är betydligt mindre i och med att trålfiske inte är tillåtet där.

Att torskbeståndet är mer välmående i Öresund är välkänt så just den biten är inte konstig. Men att det skulle bero på att trålfiske förekommer i Fjällbackaskärgården men inte i Öresund är förstås bara dumheter. Det är inte tillåtet med trålfiske i Fjällbacka skärgård. Inte i Öresund heller förstås. Fast i Öresund är det välkänt att det förekommer ett danskt tjuvfiske med trål.

Att det skulle krävas trålning för att fisketrycket ska bli för hårt är naturligtvis också dumheter. Torsken i Östersjön fiskades för hårt mycket länge. Huvuddelen av fångsten togs av polska garnfiskefartyg, dvs de stod för huvuddelen av fisketrycket,. Det är också välkänt att de bara rapporterade en del av fångsterna.

Nåt högt fisketryck lär inte heller finnas i Fjällbackaskärgården vilket påstås i rapporten. Det fiske som bedrivs inomskärs i Bohuslän efter fisk är mycket begränsat såvida vi inte pratar om fritidsfiske. Möjligtvis har det varit ett högt fisketryck nån gång för 30-50 år sen.

Fisketryck har alltså inget med fiskemetod att göra. Trålfiskeförbud råder på bägge platserna. Fisketrycket är inte hårt. Påståendena i faktabladet är med andra ord rent nonsens, helt felaktiga. Märkligt att nåt sånt kan förekomma i en vetenskaplig rapport.

Kanske är det ett fall av ”många kockar…” för antalet författare är många; Ylva Ericson, Jens Olsson och Fredrik Franzén vid Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet; Lars Förlin, Åke Larsson och Jari Parkkonen vid Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet; Suzanne Faxneld, Sara Danielsson, Elisabeth Nyberg och Caroline Ek vid Enheten för miljöforskning och övervakning på Naturhistoriska Riksmuseet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Fisketryck har inget med trålfiske att göra”

Kommentarer är stängda.