Okunnigheten om fiske hos Jens Holm och Vänsterpartiet

I en debattartikel på den ytterst tveksamma och förljugna sajten Rädda Östersjötorsken har Jens Holm skrivit en debattartikel för Vänsterpartiets räkning. Debattartikeln är skandalöst dålig och visar antingen på att Jens Holm är totalt okunnig om fiske eller att han faktiskt tänker arbeta för att allt småskaligt svenskt fiske ska upphöra.

Han låtsas som om bottentrålning förkommer i större delen av Sveriges havsområden. Så är det inte. Eller så vet han inte att bottentrålning berör extremt små delar av Sveriges havsområden. Det är väl kanske mer sannolikt. Han är okunnig helt enkelt.

I Östersjön är det nästan ingen yta alls som bottentrålas, i Västerhavet är det annorlunda men där är det å andra sidan förbjudet att tråla på omkring en fjördedel av havsområdena i Kattegatt och Skagerak. Trålfiskeförbudsområdena i Skagerak och Kattegatt är stora och omfattar nästan alla områden innanför en gräns på 4 sjömil i Bohuslän och en gräns på 3 sjömil i Halland. Dessutom finns ett jätteområde i södra Kattegatt och flera mindre områden i Skagerak. Det finns också stora helt fiskefria områden i Skagerak och Kattegatt. Långt mer än 10% av vattnen i Skagerak och Kattegatt är skyddade eller skyddade från trålfiske. Det handlar faktiskt om mer än 20% som utgör marina skyddsområden och mer än 20% som är skyddat från bottentrålsfiske.

Att förbjuda bottentrålning som Jens Holm vill skulle i princip slå ut allt småskaligt svenskt fiske. Räkfisket i norra Bohuslän skulle helt försvinna och eftersom det småskaliga fisket är är helt ekonomiskt beroende av räkfisket skulle i princip allt kustnära fiske i området slås ut. Faktum är att det skulle räcka med bottentrålsförbud i alla marina skyddsområden och nationalparker för att det skulle bli effekten. Det finns ingen annan ekonomiskt användbar metod för att fiska räkor än bottentrål. Även kräftfisket skulle slås ut. Burfiske kan inte ersätta trålfisket på kräfta. Det finns helt enkelt inte utrymme eller ekonomiska förutsättningar för det,

För torskfiskarna i Östersjön skulle det också innebära slutet. Garnfiske är det inte möjligt att få någon ekonomisk lönsamhet i då sälen förstör och äter upp fångsterna så det fisket är inget alternativ till trålfiske. Jens Holms och Vänsterpartiets förslag på bottentrålsförbud skulle innebär att det småskaliga kustnära fisket i Skåne, Blekinge, Gotland, Öland och södra Småland i praktiken slogs ut.

Siklöjefisket i Norrbotten som är levebrödet för en stor del av alla yrkesfiskare från Haparanda i norr till Piteå i söder skulle också upphöra om bottentrålning förbjöds.

Nästan allt småskaligt fiske i Sverige skulle med andra ord försvinna om bottentrålning förbjöds. Det finns inget storskaligt fiske med bottentrål i svenska vatten vilket Jens Holm tycks tro och påstår.

Om bottentrålning förbjöds skulle bara sillfiske (pelagiskt fiske) finnas kvar. Fiskfisket och skaldjursfisket skulle försvinna. Sillfisket är storskaligt och inriktat på fiske med flyttrål och snörpvad på sill, skarpsill och makrill.

Om Jens Holm och Vänsterpartiet fick som de ville, dvs om det blev så som han vill i sitt debattinlägg, skulle bara det storskaliga fisket finnas kvar i Sverige. Det är nog knappast vad Jens Holm och Vänsterpartiet egentligen vill. Därför tror jag att hans debattartikel och Vänsterpartiets inställning i frågan är baserade på ren och skär okunnighet och okunskap.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!