SFPO svarar på Gustav Almquists teorier om Östersjötorsken

Detta svar till forskaren Gustav Almquist skrevs med anledning av ett seminarium i Stockholm. Men frågan har återigen aktualiserats av ett seminarium i Almedalen och därför publicerar jag hela svaret här.

SFPO svar på Gustav Almquists teorier om Östersjötorsken

Den 19 april deltog vi ett lunchseminarium i gamla riksdagshuset arrangerat av miljöpartiet och Naturskyddsföreningen med rubriken – Är framtidens fiske ekosystembaserat?

Seminariet gav med tydlighet en beskrivning av problem och hur det kustnära fisket drabbas av en växande sälstam.

Men i en presentation drev Gustaf Almqvist – forskare Östersjöcentrum SU under rubriken – Kan man bottentråla i en ekosystembaserad förvaltning av Östersjön? en tes om att trålningen tar de stora torskarna mot att garnfisket där man utgår ifrån Öresund bara tar torskar i ett visst intervall. Tesen är grundlös och ryckt ur sitt sammanhang vilket är enkelt att visa genom att faktiskt se på den historiska utvecklingen av torskfisket. Vi fick tyvärr inte tillfälle att bemöta detta under seminariet därför vill vi rätta till bilden på med bifogat pm.

Huvuddragen är att:

Torskfisket i Östersjön har under 1900-talet, sedan andra världskriget, dominerats av trålning. Det har bedrivits på samma avgränsade fiskevatten år efter år. Trots att trålfisket dominerat hade vi i slutet av 70-talet kvar en balanserad beståndssammansättning av både små och stora torskar. Till detta fick vi genom gynnsamma miljöförhållanden några starka årsklasser i slutet 70-talet som gav oss 80-talets extremt starka torskbestånd. Det bör poängteras att det förvaltningsmässigt var ett för stort bestånd.

I början av 90-talet kom, efter det att järnridån fallit, ett omfattande och snabbt växande polskt och baltiskt garnfiske. Detta kännetecknades av att det bedrevs okontrollerat långt utöver fastställda kvoter, (Polen blev till slut som EU medlem dömd att böta och betala tillbaka kvoter 2008). Vad som kanske är mindre känt är att detta garnfiske till en början helt var inriktat på de större torskarna. Allteftersom man fiskade ner beståndet av större torskindivider minskade man successivt maskstorleken till mindre torskar.  Detta är den enskilt största bidragande orsaken till förskjutningen av beståndsammansättningen mot mindre torskar.

Tore Johnsson
Fredrik Lindberg
Staffan Larsson
SFPO Sveriges Fiskares Producentorganisation

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!