Nautavarvet och det nya forskningsfartyget Skagerak

Det nya forskningsfartyget som beställts av Göteborgs Universitet vid Nautavarvet i Polen är mycket kraftigt försenat. Två år försenat. En stor anledning till förseningen är att det polska varvet använt för tjock plåt i fartyget och därmed enligt Göteborgs Universitet inte följ specifikationerna i beställningen. Detta ledde till försämrad flytkraft vilket sen ledde till att fartyget fick förlängas med 3 meter. Nautavarvet menar å sin sida att de visst följt specifikationerna och det vara felaktigheter i handlingarna som ledde till problemen. De två parterna är för närvarande involverade i en rättslig process. Slutlig leverans av fartyget förväntas till hösten.

R/V Skagerak

Göteborgs Universitet och Transportstyrelsen är mycket kritiska till det polska varvet som de menar inte skött sina åtaganden på det sätt som kunnat förväntas. SLU har också beställt ett nytt forskningsfartyg, men den beställningen har gått till det spanska varvet Armon som har större erfarenhet av att bygga forskningsfartyg än Nautavarvet.

Nautavarvet är annars mest känt i Skandinavien för att de bygger skrov till fiskebåtar som underleverantör till Karstensens Skipsværft i Skagen. Bland annat har de byggt skrovet till S 364 Rockall som nyligen kom till Karstensens för att färdigställas.

Även det svenska försvaret har via Saab Kockum beställt ett fartyg vid Nautavarvet, ett signalspaningsfartyg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,