Landningar och lönsamhet i den pelagiska svenska fiskeflottan

Efter att det pelagiska systemet infördes i den svenska fiskeflottan ökade lönsamheten för de kvarvarande fiskeriföretagen. Framförallt för det företag som fullt ut gick med i systemet. De som delvis begränsade sig själva genom att acceptera tilldelning ur den regionala kvoten för Östersjön, genom att fiska på den fria kvoten i Bottenhavet fick ingen ökad lönsamhet.

Delar vi upp företagen på olika grupper ser vi tydligt hur det är två grupper av företag som är mer lönsamma än de andra. Det är de som enbart fiskar inom det pelagiska systemet, och de som fiskar pelagiskt i utlandet. Därefter kommer de företag som också fiskar siklöja eller demersalt. De som har regional tilldelning eller enbart på kustkvoten har inte alls samma lönsamhet. Inte heller de som kommit in i det pelagiska systemet sent, dvs främst de sex båtar de som har årlig tilldelning än så länge har samma lönsamhet som de som var med från början.

Det finns också en mängd båtar som ägnar sig åt pelagiskt fiske på kustkvoten. Framförallt i Östersjön landar flera av dessa båtar lika mycket som en del båtar inom det pelagiska systemet. De siklöjebåtar och -företag som fiskar sill fiskar också på kustkvoten.

Alla företag inom det pelagiska systemet är med i genomgången, men för båtar och företag utanför det pelagiska systemet gäller att de ska ha landat minst 15 ton sill eller skarpsill under 2015. Genomgången är uppdelad på flera inlägg och i de andra inläggen redovisas också enskilda båtar. Detta är det sammanfattande inlägget.

Sammanställning av företagens vinstmarginaler, samtliga svenska fiskeriföretag med större pelagiskt fiske, 2016, land de fiskar i, kommentar

Rylo AB, 450%, Danmark. Moderbolag i Themis-koncernen.
Astrid Pelagic AB, 107% (2015), Sverige, pelagiska systemet
Themis Fiskeri AB, 95%, Danmark
TLF Torönland Fiskeri AB, 73%, Sverige, pelagiska systemet
Kristine Fiskeri AB, 56% (2015), Tyskland
Christer & Lennart Fiskeri AB, 54%, Danmark
Astrid Fiske AB, 46%, Danmark, demersalt i Sverige
Stella Nova Fiskeri AB, 44%, Danmark
Zandic Management & Trading AB, 44%, Marocko (Västsahara)
Båt GG 330 Carmona AB, 43%, Sverige, pelagiska systemet
Swemar AB, 40%, Marocko (Västsahara)
AB Clipperton, 37% (ägde GG 438 Clipperton under 2016), Sverige, pelagiska systemet
Fiskeri AB Ginneton, 37% (2015), Sverige (även demersalt) och Danmark, pel. syst.
Odeskär AB, 36%, Danmark (och Sverige)
Lindbloms Fisk AB, 35%, Sverige, siklöja
LL 91 Fisk & Skaldjur AB, 34%, Sverige, kustkvot och demersalt
Perssons Löjrom AB, 26%, Sverige, siklöja
Renö Fisk AB, 25%, Sverige, siklöja
Lövön AB, 23% (2015), Sverige, pelagiska systemet
Vingaskär Fiskeri AB, 22% (2015), Sverige, pelagiska systemet och demersalt
Svanen Fiskeri AB, 19%, Sverige, pelagiska systemet och demersalt
Bröderberg AB, 19%, Sverige, pelagiska systemet regional tilldelning
Västfjord Fiskeri AB, 18%, Sverige, pelagiska systemet
Oxelöfisk AB, 18%, Sverige, kustkvot
Alfhild Fiskeri AB, 14%, Sverige, pelagiska systemet säsongsbåt
Ahlma Fiskeri AB, 13%, Sverige (och Danmark), pelagiska systemet
Rederi AB Engesberg, 11% (2015), Sverige, pelagiska systemet årlig tilldelning
Guldhaven Pelagiska AB, 9%, Sverige, siklöja
Edivel AB, 8%, Sverige, kustkvot
Bryngeld Fiskeri AB, 8%, Sverige (även demersalt) och Finland, pelagiska systemet
Nimrod 3 AB, 8%, Sverige, pelagiska systemet regional tilldelning
Gallerna AB, 6%, Sverige, pelagiska systemet regional tilldelning
VK 190 Fiskeri AB, 5% (2015), Sverige, pelagiska systemet regional tilldelning
Tallona AB, 1%, Sverige, kustkvot och demersalt
Enbloms Fiske AB, 0%, Sverige, pelagiska systemet regional tilldelning
Vilja Fisk AB, 0% (2015), Sverige, pelagiska systemet årlig tilldelning
Andersson Bemanning Fiskeri AB, -2%, Danmark
Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, – 11%, Sverige, pelagiska systemet regional tilldelning
Bondhamns Fisk AB, -26%, Sverige, kustkvot

I koncerner har jag med moderbolaget och inga dotterbolag. Undantaget är Rylo AB där jag har med dotterbolaget Themis Fiskeri AB. Detta då vinstmarginalen i Rylo AB är extremt hög och tyder på nåt extraordinärt.

Vinstmarginalen i TLF Torönland Fiskeri AB kan också vara missvisande då fiskeriverksamheten finns i dotterbolaget Torönland HB som inte redovisar på samma sätt som aktiebolag. Endast den del av vinsten som är moderbolagets andel är redovisad i moderbolag varvid omsättningen inte blir rättvisande och sannolikt inte heller vinsten och vinstmarginalen.

Det finns också ytterligare ett stort antal företag som fiskar pelagiskt vilket kan ses på tabellerna över båtar som landar mycket sill. Det handlar om handelsbolag, kommanditbolag, enskilda firmor och partrederier. Dessa bolagsformer redovisar inte sina räkenskaper offentligt eller på samma sätt som aktiebolag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,