Landningar och lönsamhet – båtar i det pelagiska systemet

Detta inlägg handlar om företag och båtar inom det pelagiska systemet. De flesta fiskar enbart pelagiskt men några fiskar också demersalt. De senare båtarna kan sägas vara de enda i svenska fiske som fiskar traditionellt förutom en mängd små båtar som fiskar på kustkvoterna. De företag som berörs här har god lönsamhet, i många fall mycket god lönsamhet. De mindre båtarna som också fiskar demersalt har något sämre lönsamhet liksom de båtar som bara används säsongsvis och båtar som kommit in i systemet nyligen eller igen. i systemet finns också två kvotbåtar i nuläget (april 2017).

Sillandningar 2016, båtar inom det pelagiska systemet utan regional tilldelning och utan demersala fiskerättigheter, namn, ton, ägare

GG 330 Carmona, 11 431, Båt GG 330 Carmona AB
GG 438 Clipperton, 10 519, B-C Pelagic AB (år 2016 var ägaren AB Clipperton)
GG 207 Torland, 9 389, TLF Torönland Fiskeri AB
GG 204 Tor-ön, 9 219, TLF Torönland Fiskeri AB
GG 218 Västfjord, 7 649, Västfjord Fiskeri AB
GG 764 Astrid, 7 283, Astrid Pelagic AB
GG 206 Ahlma, 6 204, Ahlma Fiskeri AB
GG 778 Lövön, 6 077, Lövön AB
GG 158 Sunnanland, 5 561, Axelsson
GG 203 Ginneton, 5 146, Fiskeri AB Ginneton
GG 505 Polar, 2 540, Bryngeld Fiskeri AB
GG 683 Rön, 1 139, Alfhild Fiskeri AB
GG 690 Vingasand, 556, Johnsson

Skarpsillslandningar 2016, båtar inom det pelagiska systemet utan regional tilldelning och utan demersala fiskerättigheter, namn, ton, ägare

GG 778 Lövön, 6 252, Lövön AB
GG 206 Ahlma, 6 027, Ahlma Fiskeri AB
GG 438 Clipperton, 5 943, B-C Pelagic AB (år 2016 var ägaren AB Clipperton)
GG 330 Carmona, 5 852, Båt GG 330 Carmona AB
GG 203 Ginneton, 5 448, Fiskeri AB Ginneton
GG 207 Torland, 4 500, TLF Torönland Fiskeri AB
GG 158 Sunnanland, 4 021, Axelsson
GG 204 Tor-ön, 3 960, TLF Torönland Fiskeri AB
GG 218 Västfjord, 3 421, Västfjord Fiskeri AB
GG 764 Astrid, 1 677, Astrid Pelagic AB
GG 505 Polar, 980, Bryngeld Fiskeri AB
GG 683 Rön, 8, Alfhild Fiskeri AB
GG 690 Vingasand, 3, Johnsson

GG 683 Rön och GG 690 Vingasand är båtar som i stort sett bara används under sillfisket i Skagerak på hösten. De är säsongsfiskebåtar.

Sillandningar 2016, båtar inom det pelagiska systemet med demersala fiskerättigheter eller demersalt fiske på kustkvoten, namn, ton, ägare

GG 500 Vingaskär, 1 814, Vingaskär Fiskeri AB
GG 840 Svanen, 1 064, Svanen Fiskeri AB
VY 43 Viken, 660, Olofsson
VG 59 Lipton, 586, Gunnarsson & Carlsson
GG 39 Rossö, 461, Fiskebåten Rossö HB
GG 77 Falken, 0, Astrid Pelagic AB
GG 210 Vera C, 0, Fiskeri AB Ginneton
GG 850 Odeskär, 0, Odeskär AB
GG 1226 Clippfjord, 0, AB Clipperton

Skarpsillslandningar 2016, båtar inom det pelagiska systemet med demersala fiskerättigheter eller demersalt fiske på kustkvoten, namn, ton, ägare

GG 500 Vingaskär, 475, Vingaskär Fiskeri AB
VY 43 Viken, 403, Olofsson
VG 59 Lipton, 250, Gunnarsson & Carlsson
GG 840 Svanen, 156, Svanen Fiskeri AB
GG 39 Rossö, 14, Fiskebåten Rossö HB
GG 77 Falken, 0, Astrid Pelagic AB
GG 210 Vera C, 0, Fiskeri AB Ginneton
GG 850 Odeskär, 0, Odeskär AB
GG 1226 Clippfjord, 0, AB Clipperton

GG 77 Falken och GG 210 Vera C är med i systemet för att kunna användas som lysbåtar vid skarpsillsfiske med snörpvad. VG 59 Lipton hade sålt ut alla sin fiskerättigheter i det pelagiska systemet men har köpt in sig igen. Båten hyr mer fiskerättigheter än vad de själva innehar. GG 500 Vingaskär och VY 53 Viken fiskar pelagiskt i Östersjön, de övriga i denna grupp fiskar främst i Skagerak och Kattegatt.

GG 850 Odeskär och GG 1226 Clippfjord är kvotbåtar. GG 850 Odeskär fanns i systemet (fast då var det rent fysiskt en annan båt som också användes till fiske) vid starten och har köpt in sig igen medan GG 1226 Clippfjord är ny. Såväl GG 850 Odeskär, GG 1226 Clippfjord, GG 77 Falken som GG 210 Vera C ägs av företag/ägargrupper som också har andra större fiskebåtar i Sverige och/eller Danmark.

Företag som fiskar inom det pelagiska systemet exklusive de som har regionala kvoter, vinstmarginal 2016

Astrid Pelagic AB, 107% (2015), Sverige
TLF Torönland Fiskeri AB, 73%, Sverige
Båt GG 330 Carmona AB, 43%, Sverige
AB Clipperton, 37% (ägde GG 438 Clipperton under 2016), Sverige
Fiskeri AB Ginneton, 37% (2015), Sverige (även demersalt) och Danmark
Odeskär AB, 36%, Danmark (och Sverige)
Lövön AB, 23% (2015), Sverige
Vingaskär Fiskeri AB, 22% (2015), Sverige, även demersalt
Svanen Fiskeri AB, 19%, Sverige, även demersalt
Västfjord Fiskeri AB, 18%, Sverige
Alfhild Fiskeri AB, 14%, Sverige
Ahlma Fiskeri AB, 13%, Sverige (och Danmark)
Bryngeld Fiskeri AB, 8%, Sverige (även demersalt) och Finland

I koncerner har jag med moderbolaget och inga dotterbolag. Undantaget är Rylo AB där jag har med dotterbolaget Themis Fiskeri AB. Detta då vinstmarginalen i Rylo AB är extremt hög och tyder på nåt extraordinärt.

Vinstmarginalen i TLF Torönland Fiskeri AB kan också vara missvisande då fiskeriverksamheten finns i dotterbolaget Torönland HB som inte redovisar på samma sätt som aktiebolag. Endast den del av vinsten som är moderbolagets andel är redovisad i moderbolag varvid omsättningen inte blir rättvisande och sannolikt inte heller vinsten och vinstmarginalen.

Bryngeld Fiskeri AB var med i systemet från början men lämnade och har sen köpt in sig igen.

Företag som fiskar stor andel skarpsill och liten andel sill har sämre lönsamhet. En hel del av sillen fiskas i Skagerak och Nordsjön till konsumtion vilket ger mer betalt. Skarpsill fiskas också i Skagerak och Nordsjön. Fisket av skarpsill i Skagerak och Kattegatt sker för konsumtionsändamål. Huvuddelen tas av GG 764 Astrid och mindre fångster av en rad små snörpvadsbåtar. Detta skarpsillsfiske sker på vintern som lysfiske. Några få båtar, däribland GG 39 Rossö, GG 683 Rön, VG 59 Lipton och GG 840 Svanen fångar en mindre mängd skarpsill med trål i Kattegatt och Skagerak.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Landningar och lönsamhet – båtar i det pelagiska systemet”

Kommentarer är stängda.