Landningar och lönsamhet – pelagiska båtar med regional tilldelning

Fiskebåtar med regional tilldelning handlar om båtar som enbart fiskar i Östersjön och enbart landar fisk i Östersjöhamnar. I denna grupp båtar tycks ingen konsolidering ha skett sedan det pelagiska systemet infördes genom minskat antal båtar. Lönsamheten är ganska dålig i gruppen. De enskilda båtarna är genomsnittligt mindre än de båtar som ingår i det pelagiska systemet utan att ha regional tilldelning. Några få båtar har vissa enskilda år bara regional tilldelning och innehar inga individuella fiskerättigheter.

Det har skett ett visst utbyte av båtar och företag sen det pelagiska systemet infördes, samtidigt som minskningen av antalet båtar har varit mindre än bland de båtar som inte har regional tilldelning. Den regionala tilldelningen har inneburit att den andel båtar som hör hemma i Östersjöhamnar har ökat på Västkustens bekostnad.

Sillandningar 2016, båtar inom det pelagiska systemet med regional tilldelning, namn, ton, ägare

SIN 602 Courage, 2 678, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB
SIN 50 Laguna, 2 014, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB
VK 190 Scanö, 1 733, VK 190 Fiskeri AB
VY 242 Vestland, 1 610, Pettersson
VY 33 Britton, 933, Enbloms Fiske AB
SG 40 Miraculix, 724, Gallerna AB
KR 210 Solana, 664, Johansson
VY 43 Viken, 660, Olofsson
SG 146 Nimrod, 626, Nimrod 3 AB
SG 27 Ceylon, 451, Bengtsson Fish Company AB
KA 17 Porjus, 24, ??
KR 27 Mary II, 14, Arvidsson
KA 49 Kingston, 0, Irefjäll
SG 73 Saga, 0, Olofsson

Skarpsillslandningar 2016, båtar inom det pelagiska systemet med regional tilldelning, namn, ton, ägare

SIN 50 Laguna, 1 285, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB
SIN 602 Courage 1 159, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB
VY 242 Vestland, 960, Pettersson
VK 190 Scanö, 672, VK 190 Fiskeri AB
VY 33 Britton, 640, Enbloms Fiske AB
VY 43 Viken, 403, Olofsson
SG 40 Miraculix, 364, Gallerna AB
SG 146 Nimrod, 337, Nimrod 3 AB
SG 27 Ceylon, 173, Bengtsson Fish Company AB
KR 210 Solana, 136, Johansson
KA 17 Porjus, 63, ??
KR 27 Mary II, 11, Arvidsson
KA 49 Kingston, 0, Irefjäll
SG 73 Saga, 0, Olofsson

SG 73 Saga och KA 49 Kingston är nya båtar som köpt in sig i det pelagiska systemet medan SG 27 Ceylon och KA 17 Porjus har sålt sina fiskerättigheter och avvecklat fisket. Båtarna har också sålts.

VY 43 Viken fiskar också torsk i Östersjön och finns också med i genomgången av fiskebåtar i det pelagiska systemet som också fiskar demersalt.

Företag som fiskar inom det pelagiska systemet och har tilldelning från regional kvot, vinstmarginal 2016

Bröderberg AB, 19%, Sverige
Nimrod 3 AB, 8%, Sverige
Bengtsson Fish Company AB, 7% (2015), Sverige
Gallerna AB, 6%, Sverige
VK 190 Fiskeri AB, 5% (2015), Sverige
Enbloms Fiske AB, 0%, Sverige
Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, – 11%, Sverige

Företagen med regional tilldelning har klart sämre lönsamhet än de företag som enbart fiskar inom den pelagiska kvoten eller de som också fiskar demersalt.

Bröderberg AB och Fiskefartyget Courage af Skillinge AB är systerföretag med ungefär lika stor omsättning. Bengtsson Fish Company AB har sålt både fiskerättigheter och båt.

Källor: Allabolag.se, Havs och Vattenmyndigheten, Riksdagens utvärdering av det pelagiska systemet

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Landningar och lönsamhet – pelagiska båtar med regional tilldelning”

Kommentarer är stängda.