Svärdfisk i Sverige och andra återkommande arter

Många havslevande arter av fiskar och däggdjur som inte synts till på decennier i svenska vatten har börjat återvända. De syns allt oftare i svensk vatten. Några av dem är späckhuggare, tonfisk och svärdfisk.

Späckhuggarna var först, de följer sillstimmen med Nordsjösill in i Skagerak till Bohuskusten där de sen möter ännu mer sill, nämligen Rügensillen som leker i västra Östersjön men tillbringar sommarhalvåret i Skagerak och Kattegatt. Späckhuggarna försvann en gång i tiden när sillen i Norska havet och Nordsjön överfiskades på 1970-talet. Sillbestånden har hämtat sig för länge sen men för späckhuggarna har det uppenbarligen tagit längre tid. Späckhuggarna har uppehållit sig utanför Bohuskusten under sommaren under många år, kanske mer än 10 år. På vintern är den aktuella flocken utanför södra Norge.

Späckhuggare

Späckhuggare. Bild: Robert Pittman

Nästa art som dykt upp igen är tonfisk. En gång vanlig i svenska vatten på sensommaren och under tidiga höst har tonfiskens varit försvunnen sen 1960-talet. Från första världskriget och fram till 1950-talet fiskades tonfiske i Öresund av sportfiskare och i Skagerak och Kattegatt av yrkesfiskare. Även detta sannolikt på grund av minskade sill- och makrillbestånd. Numera är sillen tillbaka och makrillen är kanske vanligare än nånsin. Tonfisken som länge varit överfiskad (fisket bedrivs främst I Medelhavet och väster om Iberiska halvön) har också kommit tillbaks och sågs i stor omfattning under förra året när de jagade makrill och sill i Skagerak och Kattegatt. Att tonfisken kommit tillbaks har så vitt det är känt inget med varmare hav att göra utan med fungerande fiskeriförvaltning för både tonfisken i sig själv och bytesfisken.

Blåfenad tonfisk

Blåfenad tonfisk

Även svärdfisk har börjat synas allt oftare. Även den lever på stimfisk som sill och makrill. Med mer sill och makrill har också livsbetingelserna för svärdfisken blivit bättre. Enligt forskarna beror den ökade närvaron av svärdfisk i svensk vatten på varmare vatten, men faktum är att det tycks ha varit lika vanligt eller ovanligt med svärdfisk på 1940- och 50-talen som idag. Den fiskades i både yrkesfisket och fritidsfisket precis som tonfisken. Svärdfisk sågs eller fångades bland annat i Skälderviken 26/7 -1943, Falsterbo 12/9-1946 och Munkedal i Gullmarsfjorden 9/8-1958.

Svärdfisk

Svärdfisk

Jag tror återigen det är sillens och makrillens återkomst på grund av fungerande fiskeriförvaltning som är den helt avgörande orsaken till att svärdfisk återigen syns allt tätare i svenska vatten. I nutid så hittades en stor svärdfisk på 1980-talet, 2010 såg en i skånska vatten, 2012 fångades en svärdfisk av en fiskare från Lomma, 2014 sågs svärdfisk utanför Smögen liksom troligen vid Hallands Väderö och i år har en svärdfisk hittats död i Falsterbo.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!