Cwejman och GP:s ledarsida ger sig in i havsdebatten

Adam Cwejman är ledarskribent på GP. Han har i en ledare uppmärksammat den i många avseenden uppseendeväckande och alarmerande rapporten om försvunna arter på Västkusten. Det är bra så.

Utifrån rapporten kan vi säga att antalet arter i Kattegatt och Skagerak minskat. Vi kan också se att det troligen är så att en majoritet eller i alla fall hälften av de arter som fanns för 70 år sen försvunnit. Orsakerna till detta är dock inte klarlagda.

Anledningarna till att antalet arter minskat med 54% och att 60% av de arter som fanns för 70 år sen försvunnit (6% nya arter har hittats) är alltså inte klarlagda, men sannolikt är en av de viktigare orsakerna att havet blivit varmare. Ovarsamt fiske med överfiske och påverkade bottnar kan vara en annan orsak. Övergödning är troligen ytterligare en orsak.

Men skräp som Cwejman fokuserar på är inte en bidragande orsak. Skräp må vara besvärligt, det må skapa nedsmutsning och göra att naturen ser bedrövlig men stora mängder plastskräp är nåt som dykt under senare årtionden. Det bidrar däremot inte till att arter försvinner och har framförallt inte medverkat till att arter försvunnit tidigare årtionden.

Att städa öar och stränder som Cwejman vill tycker jag förstås är en bra idé, men i den del av Bohuslän där jag tillbringar delar av sommaren är det inte framförallt människan som smutsar ner utan det är gässen. Enorma mängder gäss sprider sin skit på varenda liten holme så att det ibland är svårt att beträda skären och holmarna på grund av all avföring. I de grunda vikar med intilliggande strandängar där gässen vistas bidrar de sannolikt också till övergödningen.

Gäss är en art som inte omfattas av undersökningen men de har ökat enormt i antal vilket också skarv och säl gjort. Sannolikt har säl och skarv också bidragit till mängden individer minskat kraftigt för vissa arter i havet. Antalet sälar har ökat med 650% på 70 år och antalet skarvar ännu mer.

Adam Cwejman berör i en mening också fritidsbåtlivet. Det har ökat enormt och var för 70 år sen nästan obefintligt. Sannolikt bidrar allt båtåkande och båtkörande också till att livet i havet utarmas. Småbåtshamnar vet vi bidrar till att växter och fiske i havet försvinner. Båtbottenfärger vet vi förgiftar och förstör liv i havet. Motorljud vet vi påverkar livet i havet på ett negativt sätt. Kanske måste vi införa områden där motordrivna fritidsbåtar inte får framföras, kanske behövs det till och med områden där inga båtar får framföras.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!