Norska Kystvakten på besök i Göteborg

Förra veckan var norska Kystvakten på besök i Göteborg. Deras viktigaste uppgift är fiskerikontroll. Många svenska fiskebåtar och fiskeriföretag fiskar i norsk zon och är påverkade av Kystvaktens arbete. På ett informationsmöte var en stor del av räkfiskarna och fiskfiskarna som fiskar i norsk zon närvarande. Mötet handlade mycket lite om fiske men väldigt mycket om IT-system. En del handlade dock om redskap och redskapsregler. Det mesta handlade dock om hur rapporteringen ska gå till, när och vad rapporteringen ska göras och omfatta. Det var mycket informativt.

Kystvakten_bergen - 1

KV Bergen

Det framgick också att fiskerikontroll är en befängd verksamhet. Svenska fiskare ska förhålla sig till norska regler som är olika i Nordsjön och Skagerak, svenska regler och danska regler beroende på var de fiskar. Dessutom ska rapporteringen ske via olika IT-system men alltid gå via svenska Havs- och vattenmyndigheten som sen ska kommunicera med norsk Kystvakten. Det nu använda IT-systemet verkade enligt information och frågor inte kunna hantera allt, speciellt inte vissa typer av rättningar och svaren i systemet var inte alltid helt begripliga.

Yrkesfiskarna vittnade om återkommande problem i kommunikationen med Havs- och vattenmyndigheten när problem uppstod och det framkom att kommunikationen mellan Havs- och Vattenmyndigheten och Kystvaktens IT-system inte alltid tycktes fungera som det skulle utan att yrkesfiskarna fick den hjälp de ansåg att de behövde från Havs- och vattenmyndigheten. Nästan alla problem som kom upp och som yrkesfiskarna hade med rapporteringen var relaterade till svenska Havs- och vattenmyndigheten och inte till norska Kystvakten eller Fiskerikontrollen.

Kystvakten framstod som ganska obyråkratiska, pragmatiska och serviceinriktade, men hur det är ute på havet vet jag ju inget om.

Samtidigt är det ju helt orimligt att ett möte om fiskerikontroll främst handlar om själva rapporteringssystemen och IT-frågor och bara i liten utsträckning om fiske. De IT-system som yrkesfiskarna ska hålla reda på är omfattande att det egentligen skulle behövas en IT-ansvarig ombord på varenda båt för att det hela ska fungera. Minsta lilla fel är det yrkesfiskarna som får betala för. Stämmer inte rapporteringen så får yrkesfiskaren böta även om det handlar om ett IT-fel. Det är en ganska orimlig ordning.

Det är också helt omöjligt för en yrkesfiskare att komma ihåg all regler och lagar som detaljstyr fisket. Dessutom är de olika i olika länder. Minsta lilla och det kostar yrkesfiskarna pengar. Det är inte rimligt att det är så krångligt, så många olika regler och sån extrem detaljstyrning.

Det tre skandinaviska länderna borde ha samma regelverk när det gäller fiske och de borde ha samma IT-system och IT-verktyg. Regelverken i alla länderna måste förenklas. En yrkesfiskare ska inte också behöva vara IT-tekniker på det sätt som det är idag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!