Lönsamhet i det pelagiska danska fisket

Lönsamheten i det pelagiska fisket i Danmark är inte lika bra som i det pelagiska fisket i Sverige. I Danmark tycks lönsamheten inte vara lika bra. I Sverige är det stor skillnad på lönsamheten för företag som bara fiskar i det pelagiska systemet och sådana som fiskar på kustkvoten eller har extra regional tilldelning. Lönsamheten är högre bland de som bara fiskar pelagiskt och bland de som också fiskar siklöja.

Pelagiska fiskerättigheter i Danmark fördelas enligt ett system som heter IOK medan demersala fiskerättigheter fördelas enligt ett system som heter FKA.

I Danmark finns egentligen ingen pelagisk kustkvot, men det finns en kvot avsatt till ransonsfiskeri på brisling. Vilka företag som fiskar på den är dock okänt så någon särskild redovisning av dem och deras lönsamhet kan jag inte göra. Däremot kan jag dela upp det på företag som bara har pelagiska fiskerättigheter och de som också har fiskerättigheter för demersalt fiske samt redovisa företag som enbart har fiskerättigheter med hjälp av kvotbåtar.

För partrederier och enskilda företag finns inga siffror att tillgå.

Vinstmarginal (avkastningsgrad) i pelagiska fiskeriföretag (IOK) i Danmark 2016, företag, avkastningsgrad, ägare

Themis Fiskeri A/S, 32%, Rylo AB (familjen Ryberg)
Odeskar Fiskeri A/S, 17%, familjen Andersson
Cattleya A/S, 16%, Flemming Pedersen
Astrid Fiskeri A/S, 13%, Astrid Fiske AB (familjen Johansson)
Rederiet Ruth A/S, 10%, Gullak Madsen
Fiskeriselskabet 2bis ApS, 10%, TripleNine (Koppernæs)
Lingbank Baltic ApS, 8%, familjen Rasmussen
Jette Kristine E 727 ApS, 7%, Niels Arne Hounisen
Asbjørn ApS, 6%, familjen Magnusen
Gifico ApS, 5%, familjen Claesson
Brdr. Langer A/S, 5%, familjen Langer
Ahlma Danmark ApS, 3%, familjerna Ahlström och Magnusson
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 3%, familjen Bryngelsson
Mindbo ApS, 1%, familjen Christensen
GPG ApS, -8%, Jan Kvist Nielsen
Christer og Lennart Fiskeri A/S, -11%, familjen Jansson

3 av de 5 lönsammaste rena pelagiska fiskeriföretagen är svenskägda. Detta är sannolikt ingen tillfällighet. Svenska fiskeriföretag har ofta en majoritet eller många ombord som delägare och använder i många fall traditionella fördelningssystem för vinsten i verksamheten där vissa delar går till båten och alla besättningsmän sen får sin del. Detta ger sannolikt vissa konkurrensfördelar eftersom alla därmed har del i vinsten på själva fisket. Folk blir i jämförelse med rena anställda som det är i de flesta danska fiskeriföretag mer motiverade att jobba hårt.

Vinstmarginal (avkastningsgrad) i fiskeriföretag med både IOK- och FKA-rättigheter 2016, företag, avkastningsgrad, ägare

Nordic Pelagic A/S, 200%, Tamme Bolt
Tn Hirtshals ApS, 42%, familjen Tindskard
Karen Nielsen ApS, 12%, Brian Bloch Larsen och Johnni Kaalund Munksgaard
Fn 321 Line Dalgaard ApS, 12%, Frank Dalgaard Jensen
Kvoteselskabet Hirtshals af 15. januar 2007 A/S, 12%,
S 386 Casilo ApS, 10%, Henrik Verner Terpet
Gitte Henning A/S, 9%, Henning Kjeldsen
August A/S, 9%, Henning Kjeldsen
Fiskeriselskab Cecilie ApS, 6%, Ulrik Kølle Hansen
Lingbank Fiskeri ApS, 5%, familjen Rasmussen
Nordstrand Fiskeri ApS, 4%, Henning Kjeldsen
Partsrederiet Albatros ApS, 4%, familjen Boll Clausen
Frederik Vendelbo Fiskeri ApS, 3%, familjen Vendelbo
Cyrano II ApS, 2%, familjen Vendelbo
Fiskeriselskabet Hesselø ApS, 0%, familjen Vendelbo

Nordic Pelagic A/S lade ner sin verksamhet samt sålde båt och kvoter under 2016. På grund av det redovisar företaget en jättevinst. Företaget är inte längre verksamt i det pelagiska fisket och siffran är extraordinär. Ägare till Nordic Pelagic A/S är Tamme Bolt som också bedriver demersalt fiske.

Ahlma Danmark ApS, Fiskeriselskabet 2bis ApS, GPG ApS, Kvoteselskabet Hirtshals af 15. januar 2007 A/S och Lingbank Baltic ApS har bara kvotbåtar. Företag som bara är till för att ta ut lön ur ett partrederi, andelsföretag eller aktieselskab är inte medtagna i tabellen. De har i allmänhet en vinstmarginal på 0% och är en vanlig konstruktion i danskt fiske.

Vinstmarginal (avkastningsgrad) i pelagiska fiskeriföretag (IOK) som enbart har fiskerättigheter och inga aktiva båtar i Danmark, 2016, företag, avkastningsgrad, ägare

Kvoteselskabet Hirtshals af 15. januar 2007 A/S, 12%,
Fiskeriselskabet 2bis ApS, 10%, TripleNine (Koppernæs)
Lingbank Baltic ApS, 8%, familjen Rasmussen
Ahlma Danmark ApS, 3%, familjerna Ahlström och Magnusson
GPG ApS, -8%, Jan Kvist Nielsen

De svenskägda företagen hyr i allmänhet personal från sitt svenska moderbolag eller från ett svenskt systerbolag. Det betyder att de kan bestämma om de vill redovisa verksamhetens vinst i Sverige eller i Danmark. Lönsamheten för de svenska moderbolagen och systerbolagen har jag gått igenom i några inlägg om lönsamhet i det pelagiska svenska fisket.

Flera svenskägda företag har systerbolag eller moderbolag med verksamhet i Sverige. Sålunda har Gifico ApS systerbolaget Fiskeri AB Ginneton med verksamhet i Sverige inom såväl pelagiskt som demersalt fiske, Ahlma Danmark ApS har systerbolaget Ahlma Fiskeri AB med pelagiskt fiske och Astrid Fiskeri A/S har moderbolaget Astrid Fiske AB som har demersalt fiske i Sverige och driver fiskberedningsindustrier samt systerbolaget Astrid Pelagic AB som bedriver pelagiskt fiske i Sverige. Odeskar Fiskeri A/S har systerbolaget Odeskär AB som har en kvotbåt i Sverige.

Odeskar Fiskeri A/S har också systerbolaget Andersson Bemanning AB utan fiskeriverksamhet i Sverige och på samma sätt är det med Christer og Lennart Fiskeri A/S som har systerbolaget Christer och Lennart Fiskeri AB, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS med Stella Nova Fiskeri AB och Themis Fiskeri A/S med Themis Fiskeri AB. Dessa företag hyr vad jag förstår enbart ut personal. Themis Fiskeri AB har också en filial i Danmark som äger en kvotbåt.

Som jämförelse tar jag med lönsamheten i svenska systerbolag eller moderbolag till danska  fiskeriföretag.

Sammanställning av företagens vinstmarginaler, samtliga svenska fiskeriföretag med större pelagiskt fiske, 2016, namn, visntmarginal, ägare

Astrid Pelagic AB, 107% (2015), Johansson
Themis Fiskeri AB, 95%, Rylo AB (Ryberg)
Christer & Lennart Fiskeri AB, 54%, Jansson
Astrid Fiske AB, 46%, Johansson
Stella Nova Fiskeri AB, 44%, Bryngelsson
Fiskeri AB Ginneton, 37% (2015), Claesson (Gifico)
Odeskär AB, 36%, Andersson
Ahlma Fiskeri AB, 13%, Ahlström och Magnusson

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!