Ekstrabladets märkliga sammanställning av kvotkungar

Ekstrabladet är en tidning där alla artiklar måste läsas mer försiktighet. Tidningen är notoriskt opålitlig och skandalbetonad och de svenska kvällstidninagrna framtår i en jämförelse som rena sanningssägarna. Trots detta lyckas tidningen faktiskt lika bra eller snarare lika dåligt som Berlingske Business när de skriver om kvotkungar och använder en sanslöst märklig urvalsmetod som bygger på vilka som gett pengar till Løkkefonden.

Ekstrabladet lyckas få med några fler kvotkungar än Berlingske, men missar en av de allra största innehavarna av fiskerättigheter i Danmark, Astrid Fiskeri A/S. Vilket naturligtvis beror på deras märkliga urvalsmetod. De missar också att TripleNine Group är stor innehavare av fiskerättigheter.

Deras beräkningar av de fiskmängder som olika så kallade kvotkungar har fiskerättigheter för stämmer i flera fall inte alls. Det verkar som att Ekstrabladet totalt missat att flera företag och yrkesfiskare har flera båtar och att andra som exempelvis Henning Kjeldsen också har flera företag. Därför redovisar jag mer korrekta siffror nedan (det kan säkert finnas enstaka mindre fel även i dem)

Siffrorna innehåller bara pelagiska fiskerättigheter (IOK-kvoter) och de enda som har demersala fiskerättigheter (FKA) är Kjeldsen, Madsen och Tindskard. De demersala fiskerättigheterna skulle i ton räknat inte göra nån större skillnad. För fler av de så kallade kvotbaronerna utgör tobis hälften av fiskerättigheterna, För andra utgör de nästan alla fiskerättigheter. Hade vi istället för årets siffror tagit förra årets siffror hade fiskerättigheterna varit mycket mindre då ingen egentligen hade nån tobis att fiska förra året.

Men först ska vi gå igenom andra fel i Ekstrabladets artikel om kvotkungar. De har i flera fall misstagit sig på vilka båtar som de olika så kallade kvotkungarna äger. HG 365 Junior var visserligen en båt som en gång för länge sen var Gitte Henning, men det är inte den båt de beskriver. De beskriver den förra Gitte Henning som idag är isländska Beitir. Den största båten som Magnusens ägde (de har sålt Junior) var HG 265 Asbjørn som var den förrförra Gitte Henning och är 75 meter lång, inte 86 meter. Bilden på L 920 Tina Jeanette (Brdr. Langer A/S) visar en gammal båt med det namnet och inte den nuvarande.

Kvotkungar, fiskerättigheter totalt, ton fisk, kommentar, 2017

Henning Kjeldsen, 109 000, i huvudsak Gitte Henning A/S och August A/S.
Astrid Fiskeri A/S, 107 000, familjen Johansson
Rederiet Ruth A/S, 79 000, Gullak Madsen
Asbjørn ApS, 76 000, familjen Magnusen
Tindskard, 75 000, P/R Beinur och TN Hirtshals ApS
P/R HG 333 Isafold, 61 000, familjen Niels Jensen
Cattleya A/S, 40 000, Flemming Pedersen
Themis Fiskeri A/S, 38 000, familjen Ryberg
John-Anker Hametner Larsen, 33 000
Gifico ApS, 25 000, familjen Claesson
Jette Kristine E 727 ApS, 24 000, Niels Arne Hounisen
Familjen Rasmussen, 13 000, Lingbank Fiskeri ApS och Lingbank Baltic ApS
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 12 000, familjen Bryngelsson
Brdr. Langer A/S, 12 000, familjen Langer
TripleNine Group, 11 000, Koppernæs
Familjen Knak, 9 000

Kvotkungar, fiskerättigheter exklusive tobis, ton fisk, kommentar, 2017

Astrid Fiskeri A/S, 62 000, familjen Johansson
Henning Kjeldsen, 57 000, i huvudsak Gitte Henning A/S och August A/S.
Asbjørn ApS, 46 000, familjen Magnusen
Tindskard, 37 000, P/R Beinur och TN Hirtshals ApS
Rederiet Ruth A/S, 33 000, Gullak Madsen
P/R HG 333 Isafold, 28 000, familjen Niels Jensen
Themis Fiskeri A/S, 19 000, familjen Ryberg
John-Anker Hametner Larsen, 19 000
Cattleya A/S, 17 000, Flemming Pedersen
Jette Kristine E 727 ApS, 10 000, Niels Arne Hounisen
Familjen Knak, 9 000
Familjen Rasmussen, 6 000, Lingbank Fiskeri ApS och Lingbank Baltic ApS
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 5 000, familjen Bryngelsson
Brdr. Langer A/S, 5 000, familjen Langer
Hovgaard Schmidt, 4 000
TripleNine Group, 3 000, Koppernæs
Gifico ApS, 2 000, familjen Claesson

Kvotkungar, fiskerättigheter exklusive industrifisk, ton fisk, kommentar, 2017

Henning Kjeldsen, 25 000, i huvudsak Gitte Henning A/S och August A/S.
P/R HG 333 Isafold, 21 000, familjen Niels Jensen
Astrid Fiskeri A/S, 17 000, familjen Johansson
Rederiet Ruth A/S, 16 000, Gullak Madsen
Asbjørn ApS, 15 000, familjen Magnusen
Tindskard, 10 000, P/R Beinur och TN Hirtshals ApS
Themis Fiskeri A/S, 5 000, familjen Ryberg
Cattleya A/S, 5 000, Flemming Pedersen
Brdr. Langer A/S, 5 000, familjen Langer
Familjen Rasmussen, 3 000, Lingbank Fiskeri ApS och Lingbank Baltic ApS
Jette Kristine E 727 ApS, 2 000, Niels Arne Hounisen
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 1 000, familjen Bryngelsson

Innehavda fiskerättigheter mätt i antal ton är ganska ointressant i det stora hela när det gäller Danmark. Detta då tobiskvot, brislingkvot och sperlingkvot helt avgör hur mycket olika fiskerättinnehavare har. Värdet på fiskerättigheter på industrifisk som tobis, brisling och sperling är lägre än värdet på fiskerättigheter för sill. Fiskerättigheter för sperling (vitlinglyra) är värda minst då nästan ingen fiskar sperling. Fiskerättigheter för makrill är å andra sidan värt mycket mer än fiskerättigheter för sill.

Småskaliga yrkesfiskare ägnar sig i allmänhet inte åt fiske av industrifisk och pelagisk fisk. Det förekommer dock i mindre skala i Kattegatt och Skagerak, Öresund och västra Östersjön. De som fiskar med passiva redskap i Danmark gör det i stort sett aldrig. De så kallade kvotkungarna konkurrerar med andra ord inte med det kustnära fiske. Kvotkungarna slår inte ut kustnära fiskare. Ett enda undantag finns, Henning Kjeldsen.

För den som vill veta hur mycket de olika familjerna och företagen kontrollerar för enskild arter så finns detta läsa i några inlägg som jag skrivit i år:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Ekstrabladets märkliga sammanställning av kvotkungar”

Kommentarer är stängda.