Tonfisk och liknande fiskar i svenska vatten

Fram till 1960-talet fanns det blåfenad tonfisk i svenska fiskevatten. Dvs Atlantisk blåfenad tonfisk (ABT, Thunnus thynnus). På grund av överfiske utanför Norge och i Medelhavet försvann den och för tio år sen betraktades den som utrotningshotad. Från och med 2015 har den återigen börjat dyka upp i svenska vatten och förra året dök den upp i 1000-tal. Även i år finns det stora mängder blåfenad tonfisk i Skagerak där den jagar sill och makrill. Tonfisk tas därför ibland som bifångst i sillfisket. Sannolikt skulle ingen tonfisk fångas om båtarna använde sejrist, en rist som är till för att sortera bort bifångster av sej.

Atlantisk blåfenad tonfisk

Atlantisk blåfenad tonfisk

Fram till i måndags förra veckan var det inte tillåtet att landa tonfisk för svenska båtar. Men därefter har det varit tillåtet. Två svenska båtar har landat blåfenad tonfisk hittills så vitt jag känner till, det är GG 206 Ahlma och GG 505 Polar som fått fyra respektive två var. GG 505 Polar har landat en av dem i Sverige och den andra i Skagen, Danmark, medan GG 206 Ahlma landat alla sina i Danmark. Ytterligare minst en, kanske två båtar har fått tonfisk, men inte landat dem då det fortfarande inte var tillåtet att landa dem då de fångades.

Onsdag i förrförra veckan fick GG 505 Polar en tonfisk på 130 kilo som landades och såldes i Skagen för vilken de fick 240 danska kronor kilot för, totalt 31 200 DKK. I måndags förra vekcan gångna veckan landade de en tonfisk på 250 kilo som gav 40 000 kronor (160 kr/kilo) på Göteborgs Fiskauktion. Två av Ahlmas tonfiskar på 160 respektive 220 kilo, såldes i Skagen för 185 respektive 182 danska kronor kilot, dvs 29 600 DKK respektive 40 000 DKK. Det är onekligen bra extrainkomster som tonfisken ger.

Ytterligare två tonfiskar har landats Ahlma i Hirtshals. Dansk fiskerikontroll är dock misstänksamma mot de två senare tonfiskarna på 171 respektive 221 kg rensad vikt som de uppger kan vara fångade utan att det finns nån huvudfångst. Men kanske det är så att GG 206 Ahlma landat sillen i Skagen men tonfisken i Hirtshals. Om den danska fiskerikontrollen inte godkänner fångsten av de två tonfiskarn som bifångst får Ahlma inga pengar för dem.

Sannolikt kommer fler tonfiskar att tas som bifångst vid sillfisket under hösten. Riktat fiske på tonfisk, inklusive sportfiske och fritidsfiske, är dock förbjudet i svenska och danska vatten. I Medelhavet och runt iberiska halvön finns det dock ett kommersiellt fiske på blåfenad tonfisk och i Norge har de en mindre kvot på vilken det bedrivs ett provfiske. Två båtar får tillstånd varje år för att fiska tonfisk, en snörpvadsbåt och en backebåt.

Atlantisk blåfenad tonfisk är inte den enda tonfisk eller tonfiskliknande fisk som uppträder allt oftare i skandinaviska vatten. En annan art som kommer varje år är ryggstrimmig pelamid (Sarda sarda), populärt kallad bonito eller atlantisk bonito. Det senare är ett ganska olyckligt namn då bonit är det officiella svenska namnet på en tonfiskart, Katsuwonus pelamis, som dock är mer känd som skipjack. Ryggstrimmig pelamid dyker upp varje sensommar och fram till tidig höst. Det är en mycket populär fisk bland sportfiskare, men i Danmark tas den också som bifångst i det småskaliga kustnära garnfisket. Det ger en god extrainkomst för garnfiskarna.

Ryggstrimmig pelamid

Ryggstrimmig pelamid

Ryggstrimmig pelamid ser ut som en liten tonfisk och är släkt med makrill. En annan fisk som kommer till nordiska farvatten, vissa år i stora mängder, är taggmakrill (på de flesta språk kallade hästmakrill, Trachurus trachurus). Den heter visserligen makrill, men är egentligen en en släkting till abborre och inte en makrillsläkting. Taggmakrill fiskas kommersiellt i Nordatlanten, Nordsjön, Biscayabukten, Keltiska havet och på fler andra håll. Även blå gaffelmakrill (Trachinotus ovatus) kan vara en sällsynt gäst i nordiska farvatten.

Skipjack

Skipjack

Skipjack som ryggstrimmig pelamig ibland blandas ihop med kan ibland också förekomma i svensk farvatten. Det är en vanlig fisk som finns i hela världen och fisket på den är mycket omfattande. Tonfisk på burk är i allmänhet skipjack.

Även svärdfisk (Xiphias gladius) uppträder numera årligen i svenska vatten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!