EU-kommissionen följer råden från ICES när det gäller Östersjön

När det gäller fisket och fiskekvoterna för 2018 i Östersjön så följer EU-komissionens förslag inför oktobermötet i stort sett helt och hållet ICES rådgivning. Förutom i ett fall, torsken i västra Östersjön där ICES (Internationella Havsforskningsrådet) har föreslagit en kraftig ökning med 53%. Kommissionen föreslår ingen ökning alls vad det gäller torsken i västra Östersjön. Den beräknade ökningen i ICES är dock baserad på ICEs råd inför 2017 som inte följdes av politikerna, vilket innebär att EU-kommissionen föreslagit en högre kvot än vad ICES råd innebär.

Torsk

Torsk. Bild: Wilhelm von Wright

I förslaget ingår också ett totalstopp för ålfiske. Det är en åtgärd som det är svårt att argumentera emot med tanke på hur lite ål det finns. Det kommer däremot inte på något sätt att rädda ålen.

Ett annat stort problem som finns i Östersjön är det tjuvfiske som polska fiskare ägnar sig åt. Tjuvfisket handlar både om lax och torsk. Medveten felrapportering med stöd av polska myndigheter samt orapporterat fiske förekommer. Polen fiskar eventuellt i bägge fallen, både vad det gäller torsk och lax, nästan dubbelt så mycket som deras kvot tillåter. Det handlar idag till stor del om backefiske (långrevsfiske) och det är i stor utsträckning samma båtar som fiskar lax och torsk med backor.

Inga åtgärder brukar vidtas mot detta svartfiske och eftersom den polska regeringen inte gör någonting för att hindra det olagliga fisket borde det kanske vara rimligt att minska Polens legala kvoter rejält på alla arter. En sådan halvering kan skapa ett internt tryck i fiskarkåren att sluta med fusket i lax- och torskfisket.

Det olagliga fisket gör att Sportfiskarna anser att den höjning av laxkvoten som kommissionen föreslår inte är i enlighet med ICES rådgivning då ingen hänsyn tagits till tjuvfisket. De menar att ingen höjning av kvoten borde ske. Det rimliga som jag ser det vore ju en omfördelning av kvoten där Polen blir av med den mängd lax som fångas i olagligt fiske och att andra länder får dela på en kvoten, men ingen ökning totalt.

Lax

Lax. Bild: Wilhelm von Wright

En märklighet som kan konstateras vad det gäller laxfisket är att det är tillåtet för andra länders yrkesfiskare att fiska med långrev, men inte för svenska yrkesfiskare. Lagstiftning och regler borde förstås vara lika i alla länder.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!