16 kvotkungar är inget problem och ingen ägarkoncentration

I Danmark så innehar 16 så kallade kvotkungar huvuddelen av rättigheterna för att fånga fisk. De innehar främst rättigheter för pelagisk fisk och industrifisk som stod för omkring 80% av den landade volymen fisk i Danmark år 2016. De 16 företagen/yrkesfiskarna stod för det mest av detta. Värdemässigt stod de dock bara för

Det anses i media och i den förvirrade danska debatten vara ett problem att 16 företag/yrkesfiskare fångade 80% av fisken år 2016 (volymmässigt), men inget problem att endast två företag köpte upp mer än 50% av all landad fisk år 2016. Maktförhållandena i sammanhanget torde vara till yrkesfiskarnas nackdel om det nu inte hade varit så att yrkesfiskare faktiskt delvis äger det ena av de två företagen, FF Skagen A/S och att det andra företaget, TripleNine Group tillhör de 16 största innehavarna av fiskerättigheter. TripleNine Group tillhör dock inte de 18 företag som landade mest fisk år 2016 då de bara har en kvotbåt.

Men fiskmjölsbranschen som alltså köper över 50% av all fisk som landas av danska yrkesfiskare kritiseras inte i en enda rad i dansk media. Ett enda företag, Arla, dominerar totalt mjölkproduktionen i Danmark och Sverige, ett företag, Nordic Sugar, tillverkar allt socker, ett företag, Danish Crown, dominerar nästan helt slakteribranschen i Danmark osv. Nån kritik av dess förhållanden syns i stort sett inte i den danska debatten. Att 16-18 företag dominera fisket på industrifisk och pelagisk fisk är många däremot väldigt upprörda över trots att de i allmänhet inget vet om fiske alls. Koncentrationen av kapital och ägande i själva fisket är i verkligheten mycket låg medan den i bearbetningssektorn är mycket hög. Något som inte alls kritiseras.

16 kvotkungar är i jämförelse med kapitalkoncentrationen i andra branscher såsom mejeri, slakt och fiskindustri minmal och definitivt inget problem. Att bara tre banker i dominerar Danmark är ett betydligt större problem. En av dem, Danske Bank, har dessutom samma ägare som Danmarks största företag, Mærsk. Fixeringen vid de icke-existerande problemen med ägarkoncentration inom det danska fisket i den danska debatten förefaller mig osunt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”16 kvotkungar är inget problem och ingen ägarkoncentration”

Kommentarer är stängda.