Fredade områden fungerar som fristad för hummern

Igår startade årets hummersäsong, men med nya fiskeregler som ska ge hummerbestånden en chans att återhämta sig. Studier av fiskefria områden visar att mängden hummer ökar när fisket begränsas. SLU Aqua har genomfört provfisken i hummerfredningsområdet Kåvra norr om Lysekil. Preliminära resultat visar att det finns avsevärt mer hummer i det fredade området jämfört med två närliggande områden.

– Beståndet av hummer i svenska vatten bedöms vara svagt och humrarna behöver få en möjlighet att öka både i antal och i storlek. De nya fiskereglerna som införts av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en bevarande åtgärd för hela beståndet med syftet att hummern ska kunna återhämta sig, säger Andreas Wikström, miljöanalytiker vid institutionen för akvatisk resurser på SLU (SLU Aqua), i ett pressmeddelande.

SLU Aqua kommer att delta i arbetet med att utvärdera effekterna av de nya fiskereglerna. Vid den utvärderingen kommer man bland annat att använda fångstdata från fritidsfiskare och data insamlad i hummerfredningsområdet Kåvra utanför Brofjorden i Bohuslän. Kåvra har varit fredat för hummerfiske i nästan 30 år, vilket ger unika möjligheter att studera långtidseffekterna av fredning av hummer.

Under augusti genomförde SLU Aquas havsfiskelaboratorium ett omfattande provfiske i Kåvra och i två närliggande områden: Stora Kornö och Långö. De närliggande kustområdena fungerar som referenser där det normalt bedrivs fiske efter hummer under tillåten hummersäsong.

– Våra preliminära resultat visar på klara skillnader i hummerförekomst mellan Kåvra och i de närliggande fiskevatten för hummer. Resultaten visar initialt på både större täthet av hummer och större individstorlek, vilket är i linje med tidigare resultat från fiskefria områden i Skagerrak. Vidare bearbetning av materialet kommer att ske under hösten, säger Andreas Wikström.

Vid årets hummerpremiär såldes den första hummern mycket dyrt:

Priset, 47 000 kronor kilot, var relativt högt sett till de senaste årens noteringar. Förra året kostadeden första hummern 20 000. Rekordet kommer från 2012, då var priset över 100 000 kr/kg. Joakim Damsholt Andersson hade mer att ge, om det skulle ha behövts. Men vad hans tak var vill han inte säga.

[…]

23 stycken svenska humrar hade landats inför årets första auktion. När klockan inne i auktionshallen ringde vid 07:00 samlades över 100 personer runt raden med lådor. Efter premiärhummern sjönk priset fort. Mot slutet av auktionen var priset strax under tusenlappen. Intresset för hummerauktionen har växt, enligt Göteborgs Fiskeauktions vd Roger Thilander.

Då reglerna för hummerfisket i år är hårdare än tidigare tror Roger Thilander att hummerpriset i år kommer att ligga högre än förra året.

Läs gröna reglerna: Hummerfiske – regler för 2017

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!