Kvotjollebolaget 2Bis ApS från starten till TripleNine

2006 grundades Fiskeriselskabet 2Bis ApS i syfte att köpa upp båtar och fiskerättigheter. Grundare var yrkesfiskarna Niels Arne Hounisen, Erik Bonde Pedersen, Freddy Skoven Kristensen, Irving Kristensen, Niels Ole Nymann Mortensen, Svend Erik Petersen, Søren Kristian Espersen och Villy Bülow Rossen, alla i Esbjerg, Holger Lodberg i Hvide Sande, Leif Knak, Preben Thomsen Schmidt, Jan Bro och Niels Ole Bro, alla från Thyborøn samt John Møller Nielsen från Oddesund (Thyholm).

Dessa fiskare var alla starkt engagerade i den fusions- och upköpsverksamhet som ledde till avvecklingen av den stora industrifiskeflottan i Esbjerg och en del av denna verksamhet redovisas därför i detta inlägg. De var också all aktiva i Fiskeriselskabet 2Bis ApS som sannolikt köpte en del av de fiskerättigheter, framförallt för industrifisk, som de nämnda yrkesfiskarna ägde. Fiskerättigheter för sill och makrill hamnade i andra händer, framförallt Astrid Fiskeri A/S, Gitte Henning A/S och familjen Tindskard.

Idag är bara Niels Arne Hounisen, Holger Lodberg och hans barn, Leif Knak samt arvingar till Preben Thomsen Schmidt aktiva inom yrkesfisket. De andra har avvecklat sina fiskeriintressen och det är med undantag av Søren Kristian Espersen de som finns med i detta inlägg. Holger Lodberg ägnar sig åt demersalt fiske med FKA-fiskerättigheter  medan de andra ägnar sig åt industrifiske. Flera av båtarna hamnade utan rättigheter hos yrkesfiskare som bara fiskar inhyrd industrifisk.

De som har sålt har alla blivit mångmiljonärer. De som finns kvar har fiskerättigheter för många miljoner, men också stora skulder. Ingen tycks ha förlorat på införandet av individuella fiskerättigheter.

En av de första båtar som köptes av Fiskeriselskabet 2Bis ApS var L 229 Maria Hametner som köptes från banken efter att John-Anker Hametner Larsen gått i konkurs. 2006 köptes båten tillbaks av John-Anker Hametner Larsen och fick namnet L 229 Lykke Serup för att 2011 bli L 227 Grethe Hviid. Han äger båten än idag. Vidare köptes RI 310 Kris som blev E 99 Bis. 2008 köptes L 25 Aslan från Fiskeriselskabet Thingholt ApS som då ägdes av Preben Thomsen Schmidt. Sannolikt köptes fler båtar och fiskerättigheter länge hela Jyllands västkust från Hanstholm i norr till Esbjerg i söder.

Irving Kristensen lämnade industrifisket 2008 då han sålde eller skrotade sin fiskerättigheter och sina båtar, däribland E 725 Ulla Bonde, som han två år innan köpt från Erik Bonde Pedersen, och E 689 Darwin (senare E 689 Darwin 1) som han delägt sen 1974 liksom E 710 Iris (delägd sen 1976). Han köpte flera båtar med fiskerättigheter under åren 2006-2008 som han sen sålde, däribland en ny E 689 Darwin som såldes till Gitte Henning II ApS år 2008 och E 198 Clupea, köpt 2007 och skrotad 2008. Irving Kristensen startade samma år investeringsbolaget KOWI Invest ApS ihop med Keld Fjord Tarbensen och A/S Nana Maria.

2010 var Irving Kristensen tillsammans med Jens Thorbek nere i Sydafrika för att göra i ordning fiskebåten Paraclete för fiske. Fiskebåten ägs av företaget Paraclete Fishing Co (Pty) Ltd i vilket TripleNine Group äger 49%. TripleNine Group sitter också på 40% av rösterna i Fiskeriselskabet 2Bis ApS.

Erik Bonde Pedersen sålde 2006 sin E 725 Ulla Bonde (vilket jag redan nämnt) som han varit delägare i sen 1976. Svend Erik Petersen (ibland stavat Pedersen) var från 1993 ägare av en 1973 byggd båt som hette E 750 Kirstine Thygesen. 1999 bildade han Fiskeriselskabet Thingholt ApS som övertog båten. Båten avregistrerades som fiskebåt 2004 och istället köptes en ny båt som fick samma namn. Den såldes 2008 till HM 320 Belinda ApS (bytte sannolikt namn till TN Hirtshals ApS då företaget övertogs av familjen Tindskard år 2012 ) i Hanstholm. Båten är idag L 228 Susanita och ägas av John-Anker Hametner Larsen. Fiskeriselskabet Thingholt ApS såldes 2008 till Preben Thomsen Schmidt.

Freddy Skoven Kristensen sålde år 1998 sin delägda båt E 583 Butterfly till A/S Butterfly som han var delägare i. Han hade då varit delägare i båten sen 1975. Samma företag övertog år 2003 tillsammans med Niels Ole Nymann Mortensen fiskebåten E 149 Nana Maria från familjen Tindskard och Austevoll Havfiske ASA. 2006 lämnade Freddy Skoven Kristensen med flera A/S Butterfly. Bolaget togs över av Anders Bækby Illeborg, Jan Hjalgrim Magnussen, Niels Ole Nymann Mortensen och Villy Bülow Rossen. Ett år senare bytte bolaget namn till A/S Nana Maria. E 583 Butterfly skrotades 2007-2008.

Niels Ole Nymann Mortensen ersattes 2010 av Søren Kristian Espersen i styrelsen (och sannolikt också som delägare) för A/S Nana Maria. Företaget köptes strax därefter av Astrid Fiskeri A/S och fusionerades in i detta bolag. E 149 Nana Maria såldes 2012 till Odeskar Fiskeri A/S och 2013 vidare till Conrad Hviid. Är idag L 854 Helle Ronny.

Villy Bülow Rossen hade från 1983 båten E 180 Pernille Vibeke som från 1993 ägdes av bolaget E 180 Pernille Vibeke ApS. Båten avregistrerades 2007 och istället köptes en ny båt som fick samma namn. Den båten såldes utomlands år 2008 och är idag den marockanska båten CNA4490 Aig.

Även Søren Kristian Espersen avvecklade sina fiskeriintressen med start under samma period.

John Møller Nielsen avvecklade sin fiskeintressen år 2007 genom att bland annat sälja sin båt L 812 Pernille till Leif och Andi Knak. Den båten såldes sen vidare till Norge 2009 efter att ha avregistrerats 2008.

2008 hade L 25 Aslan 0,6% av fiskerättigheterna för sperling (vitlinglyra), 2,3% av brislingen (skarpsillen) i Nordsjön och 1,8% av tobisen. 2013 hade detta ökat till 6,8% av brislingen och 1,8% av tobisen medan sperlingen var såld. 2017 hade L 25 Aslan och Fiskeriselskabet 2Bis ApS fortfarande 6,8% av fiskerättigheterna för brisling i Nordsjön men hade ökat till 3,1% av tobisen och 2,6% av brislingen i Östersjön.

2011 satt Niels Arne Hounisen, Erik Bonde Pedersen, Niels Ole Nymann Mortensen, Irving Kristensen, Villy Bülow Rossen, Holger Lodberg, Preben Thomsen Schmidt, Jean Vad Christensen, Jean Thorbek, Lars Graff Vohnsen och René Hovgaard Schmidt i styrelsen för företaget som då hade fiskerättigheter för nästan 6 miljoner DKK. Två år senare bestod styrelsen bara av Holger Lodberg, Christian Bisgaard, Søren Kristian Espersen och René Hovgaard Schmidt. Fiskerättigheterna, IOK-rättigheter, var nu värda 40 miljoner DKK.

2015 bestod styrelsen i Fiskeriselskabet 2Bis ApS av Holger Lodberg, Peter Jensen, Søren Kristian Espersen och René Hovgaard Schmidt. Fiskerättigheterna vara värda 42 miljoner danska kronor. 2016 hade Niels Arne Hounisen efterträtt Søren Kristian Espersen i styrelsen och fiskerättigheterna var värda 55 miljoner kronor. Huvudsakliga ägare i företaget är numera Holger Lodberg, Niels Arne Hounisen och René Hovgaard Schmidt som har cirka 20% var av aktiekapital och röster. TripleNine Group har 33% av rösterna i företaget.

Läs också: Historien om August A/S – ett danskt kvotjollebolag

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Kvotjollebolaget 2Bis ApS från starten till TripleNine”

Kommentarer är stängda.