Minskad makrillkvot inför 2018

Inför 2018 har Internationella Havsforskningsrådet (ICES) rekommenderat en minskning av kvoten med 35%. De tre länder/stater som brukar skriva på avtalet om makrillkvoten i Nordostatlanten (inklusive Nordsjön, Skagerak och Kattegatt) är de så kallade kuststaterna, dvs EU, Norge och Färöarna (sen 2014) och de har inför 2018 kommit överens om en kvotminskning med 20% till 816 797 ton. Av detta är 15,6% reserverat för länder som inte skrivit på avtalet såsom exempelvis Ryssland och Island.

Makrill

Makrill. Illustration: Wilhelm von Wright.

Problemet med makrillkvoten är dock att Island och Grönland ensidigt brukar bestämma egna kvoter som gör att det totala uttaget brukar lika långt över vad kuststaterna kommit överens om.

Den norske fiskeriministern Per Sandberg verkar inte heller speciellt nöjd med avtalet:

”I understand that it is a challenge for many fishermen when quotas go down, especially when the mackerel stock is in as good a condition as it is, but we can be pleased that the three coastal states agree on a quota for 2018,” said Norwegian fisheries minister Per Sandberg.

”Given the advice we received from ICES, this is a good deal, given the circumstances.”

Av hela kvoten är 183 857 ton reserverat för Norge, 102 924 ton för Färöarna oh 402 596 ton för EU. Huvuddelen av EU:s kvot hamnar i Storbritannien och Danmark.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!