Espersen – storfiskarna som slutade

Iver Espersen (1884-1933) var en fiskhandlare och fiskexportör i Hirtshals som levde mellan 1884 och 1933. Han hade en massa syskon som nästan alla var fiskhandlare och fiskexportörer och var gift med Anna Dorthea Jespersen (1889-1974). De hade tre barn varav två söner. Sönerna var Janus Sigurd Espersen (1910-1982) och Henry Johannes Espersen (1915-1991).

Henry Johannes Espersen som var storägare av fiskebåtar ägde 1938-1940 HG 14 Berberis som övertogs av brodern J. Sigurd Espersen. På 1970-talet var han bl.a. huvudägare av fiskebåtarna HG ?? Singö, byggd 1967, HG 245 Doggerbank (byggd 1967), HG 264 Marie Polaris byggd 1968 liksom en HG 262 Lene Polaris byggd samma år. År 1978 byggdes en ny HG 264 Maria Polaris och den gamla bytte namn till HG 364 Anne Polaris. Den nya bytte senare namn till HG 264 Arica och senare HG 264 Ruth (Gullak Madsen med flera). Såldes 1988 till Chile där båten fick namnet Dona Maria och byggdes om för backefiske. Henry J. Espersen var grundare av Hirtshals Fiskeeksport i vilket sonen Ole Peter Espersen senare också blev delägare. Hirtshals Fiskeeksport drev fiskbearbetningverksamhet samt fiskmjölstillverkning. Företaget och dess ägare var som mest delägare i 9 fiskebåtar samtidigt.

Ole Peter Espersen (1943-2011) var son till Henry J. Espersen. Han var huvudägare i HG 62 Expo (byggd 1969) redan på 1970-talet som övertogs av Virgar Tindskard år 1998. Såldes år 2004 till Esbjerg där den blev E 647 Coccinella med Henning Hansen som ägare. Denne sålde dock båten och dess kvarvarande fiskerättigheter till Cattleya A/S år 2006. Den såldes sen snabbt vidare till UAB Banginis (Algirdas Ausra) i Litauen där den fortfarande används till fiske under namnet KL 776 Gilija. I och med detta hade denna gren av familjen avvecklat sitt fiskeri direkt efter beslutet om överförbara fiskerättigheter togs och genomfördes. Vidare var han 1980 huvudägare i HG ?? Kirstine Polaris (byggd 1975).

Från  ungefär 1990 var Ole Peter Espersen också delägare i HG 262 Lene Polaris med 36% tillsammans med Niels Jensen (13%), Hans Hemming Joachim Christian Moltke (37%), Ove Galberg Jørgensen (13%) och Flemming Rasmussen (1%). 1995 sålde Rasmussen och Moltke sina andelar varefter Ove Galberg Jørgensen ägde 20%, Ole William Friman Tindskard Nattestad 7%, Ole Peter Espersen 50% och Niels Jensen 20%. 2003 köpte Karsten Mølgaard hela Nattestads andel plus ytterligare 8% av Ole Peter Espersen som dessutom sålde resten av sina andelar till Niels Jensen och Ove Galberg Jørgensen. 2004 avvecklade sedan Galberg Jørgensen sitt ägande. Niels Jensen var nu huvudägare tillsammans med sin dotter Lise Bjørn Jørgensen och Karsten Mølgaard.

Ole Peter Espersen var far till politikern Lene Espersen och skådespelaren Anne Sofie Espersen. Lene Espersen var regeringsledamot (justitieminister) när beslutet om överförbara fiskerättigheter togs och lagändringen infördes.

1979 bildade Henry J Espersen Nyfrost-Hirtshals A/S för att driva isverket i Hirtshals som lades ner 2011. På platsen där det låg har Niels Jensen & Co samt P/R HG 333 Isafold idag sitt kontor. De som bildades Nyfrost-Hirtshals A/S tillsammans med Henry J. Espersen var brorsonen Niels Christian (Chris) Espersen, Ekmann Hørsel och en tyske direktören Helmut Schulz. 1990 lämnade Henry J. Espersen styrelsen för bolaget. 1993 blev Henning Kjeldsen revisor i bolaget, 1995 inträdde Iver Espersen, bror till Niels Christian Espersen, i styrelsen medan Niels Christian Espersen avgick. Även andra personer lämnade och kom till men jag nämner bara de som är relevanta i förhållande till det danska fisket. 2001 inträdde Niels Espersen, son till Iver Espersen i styrelsen för isföretaget. 2010 lämnade alla styrelsemedlemmar företagets styrelsen och ersattes med nya. 2011 lades företaget ner och likviderades.

År 1930 grundade J. Sigurd Espersen företaget Skagerak Fiskeeksport A/S som sysslade med fiskhandel och fiske. 1940 övertog han HG 14 Berberis från sin bror Henry Espersen. Han hade den 1940-42 och sen 1944-46 igen. 1946-50 ägde han HG 125 Nyland som köptes från Sverige. Såldes 1960 till H.C. Madsen i Hirtshals och behöll sitt namn. Företaget ägde åren 1955-58 HG 28 Maagen, köpt från Esbjerg. 1958 övertogs båten av Lactor A/S som också ägdes av Sigurd Espersen men 1964 såldes den till Aalbæk och blev S 432 Karen Kjeldsen.

Niels Christian Espersen var för sin del en stor ägare av fiskebåtar. I början av 1970-talet var han delägare i HG ?? Ramona byggd 1967. 1977-1982 var han huvudredare för HG 326 Strømvig (1982-84 med ny ägare HG 326 Bente Löth), som idag heter RI 433 Emmalie, och HG 327 Strømsø. Sista året ägdes båtarna av Skagerak Fiskeeksport A/S. Strømsø såldes till Nordfiskkoncernen. Ägde också HG ?? Strömland och HG ?? Strømsund på 1970-talet och i början av 1980-talet.

Åren 1981-1984 var Niels Christian Espersen huvudredare för HG 269 Strømfjord som såldes till Allan Isaksen i Esbjerg och blev E 175 Dan Jane. Såldes sen till Valter Vendelbo och blev T 292 Kirstine Vendelbo, senare L 492 Kirstine Vendelbo. Är idag L 229 Lykke Hametner. Fram till 1988 ägde han också HG 268 Strømsund, byggd 1973. Den båten är idag L 526 Lonny Hedvig.

HG 265 Strømfjord

HG 265 Strømfjord. Bild: frode adolfsen

Från 1984 och fram till år 1998 då han dog var han huvudägare i ett partrederi som ägde en gammal HG 265 Strømfjord som byggdes 1955 i Norge. Båten byggdes om många gånger och såldes till Grönland 1998 där den var Siku GR 18-1. Skrotades 2007.

Fiskebåtar ägda av Espersens 1980, huvudredare

 • HG 62 Expo, Ole Peter Espersen
 • HG ?? Kirstine Polaris, Ole Peter Espersen
 • HG 245 Doggerbank, Henry J. Espersen
 • HG 262 Lene Polaris, Henry J. Espersen
 • HG 264 Marie Polaris, Henry J. Espersen
 • HG 265 Strømfjord, N.C. Espersen
 • HG 266 Strømnes, N.C. Espersen
 • HG 267 Strømegg, N.C. Espersen
 • HG 268 Strømsund, N.C. Espersen
 • HG ?? Strømland, N.C. Espersen
 • HG 326 Strømvig, N.C. Espersen
 • HG 327 Strømsø, N.C. Espersen
 • HG 364 Anne Polaris, Henry J. Espersen

Källa: Danmarks Skibsliste 1980

De två grenarna av familjen Espersen ägde 6 respektive 7 båtar år 1980. Sammanlagt 13 båtar. Poul Nielsen och Nordfiskkoncernen ägde samma år 15 stycken fiskebåtar. 10 år senare hade Espersens 2 + 3 båtar medan Poul Nielsen (Nordfisk) hade 3.  De tre senare såldes 1993.

Fiskebåtar ägda av Espersens 1990, huvudredare

 • HG 62 Expo, Ole Peter Espersen
 • HG 262 Lene Polaris, Ole Peter Espersen
 • HG 265 Strømfjord, N.C. Espersen
 • HG 266 Strømnes, N.C. Espersen
 • HG 267 Strømegg, Skagerak Fiskeeksport A/S (Sigurd Espersen)

Källa: Danmarks Skibsliste 1990

1998 tog Virgar Tindskard över som huvudägare och huvudredare i HG 62 Expo där han varit delägare sen 1975.

Den nya HG 265 Strømfjord som byggdes år 2000 ägdes till 50% av Skagerak Rederi A/S (i sin tur ägt av familjen Espersen och grundat samma år) och till 50% familjen Magnusen som 2010 övertog hela båten, som då fick namnet HG 265 Asbjørn, och dess fiskerättigheter. Skagerak Rederi A/S och Skagerak Fiskeri A/S (Strømegg A/S) fusionerades 2006.  Båten heter idag Asbjorn och är rysk.

Dessutom ägde Niels Christian Espersen via ett partrederi HG 266 Strømnes byggd 1975 intill 1998. Båten bytte namn till Strømnes II år 2000. Såldes till Ukraina (Briz Fishing) år 2004. En ny HG 266 Strømnes inköptes år 2004. Iver Espersen som köpte 136 av 200 andelar blev huvudredare. Resterande andelar innehades av Skagerak Fiskeri A/S.

2006 fusionerades Skagerak Fiskeri A/S, Skagerak Rederi A/S och Skagerak Holding A/S.  2007 övertog Iver Espersen andelarna i HG 266 Strømnes varefter båten år 2008 såldes till Norge via bolaget HG Strømnes A/S som därefter fusionerade med Skagerak Holding A/S. 2011 bytte detta bolag namn till Strømegg A/S och ett nytt Skagerak Holding A/S bildades. Den nyare HG 266 Strømnes är idag svenska GG 505 Polar.

Den första HG 267 Strømegg som också ägdes av Skagerak Fiskeexport A/S byggdes 1955 men såldes 1974. Nästa HG 267 Strømegg byggdes 1975 och blev HG 268 Strømsund år 2000. Båten såldes år 2007 till Australien. Den är idag ombyggd till backebåt, heter Austral Leader II och hör hemma i Australien. Den nya HG 267 Strømegg som byggdes år 2000 blev 2011 L 249 Strømegg. Såldes senare samma år till Norge och heter idag Havglans.

Henning Kjeldsen övertog aktiemajoriteten i Strømegg A/S år 2011 och bolaget fusionerades in i Gitte Henning A/S ett år senare. Fiskerättigheterna från företagets två båtar stannade kvar i bolaget Strømegg A/S och därmed hos Henning Kjeldsen och överfördes på L 349 Gitte Henning som hans dåvarande båt hette.

När IOK-systemet infördes år 2003 hade familjen Espersen sammanlagt 5 fiskebåtar.

Familjen Espersens fiskebåtar 2003

 • HG 262 Lene Polaris, Ole Peter Espersen
 • HG 268 Strømsund, Espersen
 • HG 265 Strømfjord, Skagerak Rederi A/S (Espersen) & Magnusen
 • HG 266 Strømnes II, Skagerak Fiskeri A/S (I. Espersen)
 • HG 267 Strømegg, Skagerak Fiskeri A/S (I. Espersen)

Ole Peter Espersen var kusin med bröderna Niels Christian Espersen och Iver Espersen. Andelarna i HG 262 Lene Polaris såldes 2003 och Niels Jensen blev huvudägare.

Strømnes II såldes år 2004 och HG 268 Strømsund såldes 2007. Fiskerättigheterna för dessa två båtar överfördes sannolikt på de kvarvarande båtarna i företaget.

2008 hade familjen 3 stycken fiskebåtar och var Danmarks största innehavare av fiskerättigheter. Bolaget ägde detta år bland annat 13,7% av fiskerättigheterna för sill i Nordsjön, 17,7% av makrillen och 2,8% av tobisen.

Familjen Espersens fiskebåtar 2008

 • HG 265 Strømfjord, Skagerak Fiskeri A/S (I. Espersen) & Magnusen
 • HG 266 Strømnes, Skagerak Fiskeri A/S (I. Espersen)
 • HG 267 Strømegg, Skagerak Fiskeri A/S (I. Espersen)

HG 266 Strømnes såldes 2008 och fiskerättigheterna hamnade på de andra båtarna. Andelen i HG  265 Strømfjord inklusive fiskerättigheterna såldes 2010 till familjen Magnusen som redan ägde hälften av båten. Slutligen tog Henning Kjeldsen över företaget Strømegg A/S inklusive båten HG 267 Strømegg med fiskerättigheter.

2008 lades huvuddelen av företagets fiskbearbetningsverksamheten i Hirtshals ner och allt samlades i Skagen. Kvar blev laxverksamheten i Skagerak Salmon A/S.

Skagerak GroupPengarna från försäljningen av fiskeriverksamheten ledde till satsningar på fiskhandel och fiskbearbetning i moderbolaget Skagerak Holding A/S som det heter fast det oftast kallas Skagerak Group A/S. UniFish A/S i Skagen, Essi A/S i Esbjerg och Taabbel Fiskeeksport A/S i Skagen köptes. När Pelagic Skagen gick i konkurs köptes också detta företag och idag är Skagerak Group den största uppköparen i Danmark av sill och annan pelagisk fisk för konsumtion via dotterbolaget Skagerak Pelagic A/S. Det andra dotterbolaget är Skagerak Fiskeeksport A/S. Koncernen äger också cirka 20% av Nordlab A/S, ett forskningsföretag ägt av fiskeindustrin i Skagen.

Skagerak Salmon A/S i Hirtshals såldes 2015 till norska Sekkingstad AS.

Koncernen leds fortfarande av Iver Espersen men hans två söner Niels Espersen och Christian Espersen arbetar också i företaget. Kim Bennedsen som också var aktiv i Nyfrost-Hirtshals A/S är finanschef. Ägare är huvudsakligen Iver Espersen med 91% av aktierna via ett personligt holdingbolag men Sigurd og Margit Espersens Familiefond är minoritetsägare (9%).

Idag har familjen Espersen inte längre några fiskebåtar och inte heller några fiskerättigheter.

En bror till den äldre Iver Espersen var Jens Peder Arnold Espersen (1894-1973), grundare av A. Espersen A/S, ett av världens största torskhandelsföretag och Direktør J.P.A. Espersen og hustru, Fru Dagny Espersens Fond som äger företaget Insepa A/S, moderbolag i Espersen-koncernen.

När de individuella överförbara fiskerättigheterna infördes 2003 var familjen Espersens två grenar tillsammans de största innehavarna av fiskerättigheter i Danmark. Den ena grenen, Ole Peter Espersen, som redan tidigare börjat avveckla sina fiskeriintressen, lämnade omedelbart fisket helt medan den andra grenen (Iver och Niels Christian Espersen) gradvis avvecklade under åren 2004-2011. Familjen Espersens frånsålda fiskerättigheter bildade grunden för fyra av dagens så kallade kvotkungar, Gullak Madsen, familjen Tindskard, familjen Magnusen och Henning Kjeldsen och delar av grunden för familjen Niels Jensen.

Andra källor: Företagens hemsidor, Proff.dkCVRAPI, Danske Selskaber, Dansk Skibsregister

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Espersen – storfiskarna som slutade”

Kommentarer är stängda.