Brexit och det svenska fisket

För danskt pelagiskt fiske kan Brexit betyda en smärre katastrof. Något som också innebär problem för en lång rad svenska fiskare och fiskeriföretag som är verksamma i det danska fisket. För svenskt fiske innebär Brexit problem, men inte i närheten av de problem som det kan innebära i Danmark. Konsekvensen av Brexit i Danmark kan innebära att mellan 50 och 70 procent av landets pelagiska fiske försvinner. i Sverige handlar det mer om 20 %.

roro_annandag14_19

Precis som i Danmark så är det främst sill, tobis och makrill som fiskas av svenska fiskare på brittiskt vatten. Makrillfisket där i stort sett allt storskaligt fiske sker på brittiskt vatten har inte så stor betydelse men sillfisket har mycket stor betydelse. När det gäller makrill är det främst GG 204 Tor-ön, GG 207 Torland, GG 505 Polar och GG 764 Astrid som berörs, men när det gäller sill och tobis berörs i stort sett alla stora pelagiska svenska fiskebåtar på västkusten såsom de jag redan nämnt i samband med makrillen plus GG 158 Sunnanland, GG 203 Ginneton, GG 206 Ahlma, GG 218 Västfjord, GG 330 Carmona, GG 438 Clipperton och GG 778 Lövön.

Astrid Pelagic AB med GG 764 Astrid fiskar normalt mindre eller inte alls  i Östersjön vilket kan göra företaget känsligare för Brexit än de andra. Företaget är också mer beroende av sill och makrill än flera av de andra företagen vilket också gör företaget känsligare. Samtidigt har Astrid-koncernen (Astrid Fiske AB och Astrid Pelagic AB) en mycket god ekonomi som kan göra att företaget klarar sig bra ändå.

Ett alternativ för svenska yrkesfiskare är förstås att de etablerar sig i det brittiska fisket med fiskebåtar som har brittisk flagg på samma sätt som svenska yrkesfiskare etablerat sig i främst Danmark, Tyskland och Finland.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PS. Jag begriper inte varför GP illustrerar en artikel om svenskt pelagiskt fiske med en nederländsk fiskebåt av en typ som inte existerar inom svenskt fiske (det är en pelagisk fabrikstrålare och det finns inga sådana i Sverige). Det är oseriöst och visar ett stort mått av okunnighet och nonchalans. Det finns ju gott om bilder på

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!