EU och Norge överens om fiskekvoter för 2018

Förhandlingarna mellan Norge och EU om fiske i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt för 2018 är nu klara.

– Överenskommelsen innebär bland annat att 2018 års kvoter för sill, torsk, kolja, sej och vitling ökar jämfört med 2017, medan kvoterna för bland annat rödspätta minskar nästa år, säger Bart Adriaenssens, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV, i ett pressmeddelande.

Överläggningarna pågick under en vecka i norska Bergen och avslutades den 1 december. Överenskommelsen innebär att fiskemöjligheterna kan beslutas av ministerrådet i EU i december så att fisket kan påbörjas från den 1 januari 2018. Vid EU:s ministerråd 11-12 december beslutas även kvoter för fler arter än de som nu presenteras.

Överenskommelsen innebär bland annat att 2018 års kvoter för sill, torsk kolja, sej och vitling ökar jämfört med 2017, medan kvoterna för bland annat rödspätta minskar nästa år.

Grunden för hur kvoterna sätts är etablerade förvaltningsmål i så som maximal hållbar avkastning (MSY) och i förvaltningsstrategier som EU och Norge kommit överens om. Internationella havsforskningsrådet, ICES, och den vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiske inom EU, STECF, bidrar med vetenskaplig rådgivning.

– Ett av målen i EU:s gemensamma fiskeripolitik är att fiskbestånden ska bevaras över nivåer som säkerställer en maximal hållbar avkastning (MSY) för skördade arter senast 2020 och en målsättning som EU därför förespråkar i förhållande till tredje länder, säger Bart Adriaenssens som närvarade vid förhandlingen.

För de gemensamma bestånden i Nordsjön och Skagerrak fastställdes fiskemöjligheter för sill, torsk, kolja, gråsej, och räka enligt den vetenskapliga rådgivningen för maximalt hållbar avkastning. En mer stegvis anpassning till MSY-mål beslutades bland annat för rödspätta i Nordsjön och Skagerrak.

Parterna enades också om anpassningar av kvoterna från landningskvoter till fångstkvoter som en följd av EU:s gradvisa införande av landningsskyldigheten. Överenskommelsen innebär bland annat att 2018 års kvoter för sill, torsk kolja, sej och vitling ökar jämfört med 2017, medan kvoterna för bland annat rödspätta minskar nästa år.

Vid förhandlingarna företräds EU av EU-kommissionen och Sverige företräds av Näringsdepartementet och Havs- och vattenmyndigheten.

Totala kvoter (TAC) i EU i ton

Torsk Nordsjön, 43 156
Torsk Skagerak, 7 995
Kolja Nordsjön, 41 767
Kolja Skagerak, 2 569
Sej Nordsjön och Skagerak, 105 793
Vitling Nordsjön, 22 057
Rödspätta Nordsjön, 112 643
Rödspätta Skagerak, 15 343
Sill Nordsjön, 600 588

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”EU och Norge överens om fiskekvoter för 2018”

Kommentarer är stängda.