Fishsec blandar ihop korten när det gäller fiskekvoter

I en artikel som vill visa att EU ständigt sätter för stora kvoter som är över den vetenskapliga rådgivningen far Fishsec återigen med vilseledande information.. De lägger fram saken på ett sätt som och producerar en tabell som ska få det att se ut som om majoriteten av de kvoter EU fastställt ligger över de vetenskapliga råden. Dessutom hänvisar de till Norge i sammanhanget.

Problemet är att ingen av de kvoter som finns i tabellen har någonting med Norge att göra och de var inte föremål för förhandlingarna mellan EU och Norge. Därför är det helt irrelevant vad Norge sa i fiskeriförhandlingarna om fisket i Nordsjön. Dessutom är det bara en mindre del av de kvoter som finns inom EU som redovisas. Genom att utesluta majoriteten av alla kvoter se det ut som om de flesta är satta över råden från ICES. I verkligheten är det tvärsom. De flesta kvoter i Nordostatlanten och Nordsjön är satta i enlighet med ICES rådgivning eller under denna. Inga kvoter i Nordsjön är med i tabellen och de flesta kvoter i Kattegatt och Skagerak finns inte heller med. Tabellen innehåller i stort sett bara kvoter i havsområden väster om de brittiska öarna. (zonerna VI och VII). De är irrelevanta förhållande till det nordiska fisket.

Hela tabellen som Fishsec tagit fram är vilseledande. Det är allvarligt när en lobbyorganisation gång på gång far med vilseledande och falska uppgifter. Det skadar yrkesfisket men det skadar framförallt de organisationer som står bakom Fishsec, dvs Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen och WWF Sverige.

Tittar vi noggrant i tabellen visar det sig också att för fler av de kvoter där Fishsec och andra miljöorganisationer hävdar att kvoterna satts högre än de vetenskapliga råden så stämmer inte detta i alla fall. I själva verket är råden under eller i nivå med de vetenskapliga råden för minst två av de kvoter som Fishsec rödmärkt (dvs hävdar att kvoten är satt över de vetenskapliga råden). Noterbart är också att listan i huvudsak tar upp kvoter som är mycket små så det är på det sättet inte heller representativt för det fisket i nordvästeuropa.

Endast två av kvoterna på Fishsecs lista berör vatten där svenska yrkesfiskare är aktiva. Den ena kvoten är torsk i Kattegatt där kvoten i verkligheten är i linje med rådgivningen i motsats till vad Fishsec påstår (ICES råd är 772 ton och EU har fastställt en kvot på 630 ton). Den andra kvoten är vitling i Skagerak och Kattegatt (zon IIIa) där EU:s beslut helt klart är högre än det vetenskapliga rådet (1 031 ton jämfört med 400 ton).

Genom att utelämna huvuddelen av alla fiskkvoter skapar Fishsec en falsk bild av verklighet. I verkligheten skulle en tabell över all fiskerättigheter visa grönt för de flesta kvoter. Genom att hänvisa till Norge vilseleder Fishsec genom att försöka få det till att framstå som om kvoterna de har i sin lista gäller Nordsjön och nordiska vatten vilka Eu förhandlat med Norge. I listan finns inte en enda kvot från Nordsjön och bara två kvoter från Kattegatt och Skagerak. De nämner inte heller i huvudsak handlar om små och marginella kvoter nästan utan betydelse för yrkesfisket vilket också leder till att de försöker ge läsaren en falsk bild av verkligheten. Fishsec är faktiskt djup oärliga i sin fiskerifientlighet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!