Klimatet ger mindre fiskar – kanske också i Östersjön?

I Nordsjön har forskare kunnat konstatera att klimatförändringar gett upphov till att flera fiskarter blivit mindre när det gäller storleken på enskilda fiskar. Undersökningen gäller pelagisk fisk som sill, skarpsill, vitlinglyra och dessutom tobis. Klimatförändringarna har orsakat minskad tillgång på föda vilket gjort att genomsnittstorleken sjunkit.

I Östersjön har forskare konstaterat att torsken i genomsnitt blivit mindre. De har kastat skulden på trålfisket, men det finns inga egentliga belägg för att trålfisket bär skulden. Även garnfisket kan bära skuld till att stora torskar försvunnit men ingen har undersökt detta. I Östersjön har det också konstaterats B-vitaminbrist (tiaminbrist) hos flera fiskarter. Detta kan orsakas av brist på föda, svält. Om födotillgången minskat kan det också resultera i att storleken på individer från aktuella fiskarter minskar i storlek.

Med tanke på forskningsrönen i Nordsjön finns det onekligen fog för att tro att orsaken till den minskade storleken hos torsken i Östersjön kan vara brist på föda på grund av klimatförändringar. I så fall kommer minskat fiske inte att förändra nånting. Däremot måste självklart fisket anpassas till de nya förhållandena, vilket kan innebära mindre kvoter men också borde innebär minskad minimistorlek.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Klimatet ger mindre fiskar – kanske också i Östersjön?”

Kommentarer är stängda.