Elfiske (pulsfiske) är mindre skadligt än bomtrålning

Bomtrål är det fiskeredskap som innebär mest skador på bottnarna. Därför arbetas det mycket på att ta fram alternativ till bomtrålning. Ett alternativ är snurrevad (dansk snurrevad eller skotsk snurrevad, ibland kallat fly-shooting) som anses mycket skonsammare än bomtrålning och skonsammare än vanlig bottentrålning. Snurrevad används mycket i Danmark och i deras fiskelagstiftning behandlas metoden som ett av de miljövänligaste fiskesätten.

I Nederländerna har de tagit fram en metod med elfiske där lättare trålar med mindre skadeverkningar på bottnarna används. Istället används el för att chocka plattfisken och fånga dem i trålen. Enligt den forskning som finns orsakar denna fiskemetod mindre problem för livet på havsbottnarna än bomtrålning. Pulsfiske verkar också vara mer selektivt än bomtrålning vilket minskar bifångsterna. Dessutom är det bra för klimatet då bränsleåtgången är mindre än vid bomtrålning:

The pulse trawl does not churn up the sea floor to the same extent, which means fewer creatures living on the seabed end up as bycatch. The ships also use less fuel because the pulse trawl is lighter and has less drag resistance. This means lower CO2 emissions and lower costs for fishermen. The fish that are caught are also better quality on average because they have suffered less damage.

Att miljöpartiets Linnéa Engström inte tror på detta beror på att hon inte läst forskningen, är allmänt okunnig och till stor del faktaresistent.

Det kan dock finnas andra problem med elfiske då metoden ännu inte är helt utvärderad fullständigt när den används kommersiellt. Det som misstänks är att pulstrålning (eltrålning) ökar dödligheten bland fiskar som inte fångas men som lever i de områden där eltrålen (pulstrålen) används. Skador på torskfiskar har dokumenterats men kan minskas med rätt utformning på redskapen och genom minskad spänning.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!