Laxen som såldes till Frankrike var inte giftig

Fet fisk från egentliga Östersjön innehåller idag i allmänhet lägre dioxinhalter än gränsvärdena. Det gäller också den lax som Blekingefiskarnas Centralförening exporterade till Frankrike mellan 2010 och 2012. Totalt exporterades 100 ton.

Lax

Lax. Bild: Wilhelm von Wright

Livsmedelssverkets rekommendationer (kostråd) om fet fisk från Östersjön, EU:s förbud och Sveriges undantag är helt enkelt föråldrade. Problemen finns inte längre när det gäller fet fisk i det egentliga Östersjön.

Export av fet fisk fångad i Östersjön till konsumtionsändamål är förbjuden om gränsvärdena av miljögifter överskrids. I Sverige får den dock säljas då Sverige har dispens.

De få tester som gjorts visar att den exporterade laxen inte innehöll miljögifter utöver gränsvärdena:

I domen skriver tingsrätten att utredningen inte heller kunnat visa att den exporterade laxen överskridit gällande gränsvärden. Ett enda analysresultat har uppvisats, och det innehåller en gifthalt som understiger gränsvärdet. Vid tidpunkten för de påstådda brotten fanns inte någon föreskrift som kräver att säljaren bifogar dokumentation om analys och provtagning.

Det handlar alltså inte om nån giftig fisk som det står i media. I tingsrätten frikändes därför Blekingefiskarna.

Idag har hovrättens dom om exporten av lax till Frankrike kommit. Hovrätten ändrar tingsrättens dom och har dömt en av de åtalade männen för grov smuggling och smuggling samt hans kollega för smuggling och medhjälp till grov smuggling. Domen blev dagsböter. Enligt domen ska också Blekingefiskarnas centralförening betala en företagsbot på 600 000 kronor.

Det är en ur flera avseenden märkligt dom. Åklagaren har inte kunnat bevisa att fisken var giftig och därför olaglig att exportera utan domen bygger på att fiske kan ha haft för mycket miljögifter. Det är en dom som frångår vanliga rättssäkerhetsprinciper om att skuld ska bevisas och att oskuld inte måste bevisas. Sådant är tyvärr allt för vanligt när det gäller yrkesfiske.

Dessutom är ju företagsboten helt meningslös. Företaget finns ju inte längre.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,