Kustkvoterna i det demersala fisket 2018 – större än behovet

HaV beslutar varje år hur stor andel av Sveriges kvoter som ska tilldelas kustkvoterna inom demersalt fiske och hur kvoten för äkta tunga ska delas upp mellan olika redskapsgrupper. Inför år 2018 har beslut också fattats om fångstbegränsningar för torsk och makrill på kustkvoten i Västerhavet.

Kustkvoternas storlek år 2018 är i samtliga fall större än de kvantiteter som berörda yrkesfiskare totalt sett har landat de senaste åren. Det enda undantaget är kustkvoten för torsk i västra Östersjön som begränsas av den nationella kvotens storlek.

Om en fiskelicensinnehavare har särskilt tillstånd för demersala årliga fiskemöjligheter ska allt fiske, oavsett med vilket fartyg det sker, avräknas på individuell nivå. En licensinnehavare kan därmed inte fiska på både kustkvot och på den andel av kvoten som fördelas genom individuella årliga fiskemöjligheter.

Tilldelning till kustkvoterna i Västerhavet och Östersjön

Art, Kvotområde, Tilldelning (kg)

Gråsej, Nordsjön/Skagerrak/Kattegatt, 15 000
Havskräfta, Skagerrak/Kattegatt, 2 000
Kolja, Skagerrak/Kattegatt, 1 000
Vitling, Skagerrak/Kattegatt, 3 500
Rödspätta, Skagerrak, 4 000
Torsk, Skagerrak, 100 000
Torsk, Kattegatt, 17 000
Torsk, Västra Östersjön (ICES delområden 22-24), 861 000
Torsk, Östra Östersjön (ICES delområden 25-32), 580 000

För att fisket efter torsk på kustkvoten i västra Östersjön ska kunna ske på motsvarande nivå som under de senaste åren så avsätts hela torskkvoten i västra Östersjön till kustkvoten. Detta innebär att inget trålfiske efter torsk kommer att bedrivas i västra Östersjön under år 2018.

HaV har möjlighet att under året omfördela kvantitet från kustkvoten till dem som beviljas individuella fiskemöjligheter.

Sveriges kvot för äkta tunga år 2018 fördelas mellan redskapsgrupperna passiva redskap, bottentrål och snurrevad samt bottentrål försedd med artsorterande rist enligt följande:

50 procent till passiva redskap
30 procent till bottentrål och snurrevad
20 procent till fisket efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist.

HaV har möjlighet att besluta om en omfördelning mellan redskapsgrupperna under året.

Fiske på kustkvoten efter torsk och makrill i Västerhavet regleras genom ett system med fångstbegränsningar per tvåveckorsperiod, med start på udda vecka. Fångsbegränsningarna för makrill blir lägre än under år 2017 (1 200 kg) vilket beror på att kustkvoten i år stoppades redan i augusti. För att säkerställa att kustkvoten kan vara öppen längre under år 2018 så sänks fångstbegränsningarna.

De fiskelicensinnehavare som beviljas individuella demersala fiskemöjligheter omfattas inte av tvåveckorsransoner för torsk.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!