Oseriöst och okunnigt i Vetenskapsradion om torskfiske

I onsdags sände Vetenskapsradion ett program om torsken i Östersjön. Programmet var osedvanligt ovetenskapligt och okunnigt. En forskare som fått trålning på hjärnan, Per Larsson, professor i marinbiologi vid Linnéuniversitetet och styrelseledamot för Baltic Sea 2020, men som i övrigt verkar ha noll koll på fisket i Östersjön får uttala sig.

Reportaget är utformat som om allt han säger är sanning och som vanligt fasthålls därmed samma gamla dumheter om överfiske. Det förekommer sen länge inget som helst överfiske av torsk i Östersjön. Påståendet är lögn och jag begriper inte varför så kallade forskare ska upprepa denna lögn in till förbannelser. I själva verket är ju påståendet som sådant ett bevis för deras okunnighet.

De har inte heller koll på att även fiske med garn storleksanpassas. Garnfiske är i allmänhet helt inriktat på att fånga de största torskarna. När det inte finns några större torskar kvar så minskas storleken på maskorna. Polska garnfiskare som fiskar långt ute till havs har på detta sätt fiskat bort de stora torskarna. Det finns minimimått för maskorna i garnen men inga maximimått.

Troligen är dock inte fisket anledningen till att torsken blivit mindre. Utan svält är den trolig anledningen. För många torskar i förhållande till mängden föda. Att förbjuda trålning i det läget kan mycket väl förvärra läget istället för att förbättra läget.

Sen lever Per Larsson och andra forskare också i nån slags fantasi. De tror att kustnära garnfiske skulle gynna som trålfiske på torsk i Östersjön försvann. Det är en felaktig premiss. Trålfisket bedrivs i huvudsak långt ute till havs och på det så kallade östra beståndet. Svenska garnfiskare fiskar vid kusten och i stor utsträckning på det västra beståndet.

Det västra beståndet av torsk är det bestånd som har en riktigt allvarliga beståndssituationen och på detta bestånd kan det förekomma ett visst överfiske. I Sverige förekommer idag inget trålfiske på detta bestånd men det har förekommit tidigare. Att avskaffa trålfisket skulle inte förändra nåt för det kustnära torskfisket eller för det västra torskbeståndet. Detta bestånd har inte heller problematiken med småvuxna torskar och inget problem med svält. Detta trots att trålfiske förekommer i Danmark såväl som Tyskland och tidigare förekommit också i Sverige. Den enda egentliga skillnaden på torskfisket på det västra och östra beståndet är att inget polskt garnfiske förekommer eller har förekommit på det västra beståndet.

Det kustnära fiskets problem är inte trålfisket, det är inte heller småväxta torskar. Problemet är ett helt annat. Säl. Säl tar fisken i redskapen och äter lika mycket fisk som garnfisket fångar. Situationen är så allvarligt att det kustnära fisket inte kommer att överleva om inget görs åt sälarna. Att i det läget förbjuda trålfiske är att slå undan benen för nästan allt fiske i Östersjön.

Sen tidigare får inga nyetableringar ske i ålfisket och inga unga yrkesfiskare får ta över, laxfisket i egentliga Östersjön är förbjudet för svenska yrkesfiskare och torskfiskare har inte tillgång till möjligheter att fiska sill eller strömming. Det senare är dessutom olönsamt för kustnära fiskare och småskaliga fiskare då det inte går att sälja sillen/strömmingen till människoföda på grund av Livsmedelsverkets föråldrade rekommendationer. Sillen i egentliga Östersjön har idag inga höga halter av miljögifter.

Per Larsson är en ytterligare en av alla dessa forskare som pratar mer än han har vett för. Vetenskapsredaktionen har ingen kunskap om fiske och faller in i hans resonemang. Men de intervjuar ju trots allt någon som inte håller med, Peter Ronelöv från SFPO som bl.a. säger:

Men ett svenskt trålningsförbud i Östersjön och ett mer kustnära fiske skulle inte fungera, menar Peter Ronelöv Olsson, ordförande i Sveriges Fiskares Riksförbund. Bland annat eftersom sälarna äter upp stora delar av fångsten innan fiskarna fått upp den i båten.

– Det är rena fantasier de kommer med. Det går inte bedriva kustnära fiske så länge sälbeståndet är som det är. Och det är fruktansvärt naivt att tro att om ett land som fiskar drygt tio procent av torsken slutar så ska torsken återhämta sig.

Det som behövs är inte trålfiskeförbud utan helt andra saker såsom exempelvis säljakt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!