Räkfiske med bur och ljus

Ett hållbart och skonsamt fiske är viktigt om vi ska värna om våra marina resurser. I ett försök att utveckla ett mer skonsamt räkfiske har räkburar utrustade med LED-lampor för att attrahera räkor utvärderats. Studien utfördes av studenten René Bouwmeester vid SLU Aqua tillsammans med en yrkesfiskare.

Burar anses vara en mer skonsam och hållbar metod än bottentrålning för att fånga räkor. Men om metoden ska vara kommersiellt gångbar måste fisket vara smidigt rent praktiskt, ge tillräckligt stora räkfångster och minimera mängden oönskade bifångster av andra arter.

I studien, som genomfördes i Gullmarsfjorden utanför Lysekil, testades fyra olika burtyper och tre olika ljus: grönt, vitt och UV-ljus. Målet var dels att undersöka vilka burar och ljus som fångade flest räkor, men också ta reda på hur de olika fångstmetoderna påverkade bifångstens storlek och sammansättning. Även undervattenskameror användes för att observera räkornas beteende.

Studien visade att storleken och utformningen av buringångarna har störst effekt på räkfångsterna. De påverkar däremot inte bifångsten. Vidare gav betning med ljus tre gånger så höga räkfångster som när enbart sill användes. Ljuset påverkade även bifångstens sammansättning och storlek. Med ljus i burarna ökade bifångsten av fisk markant. Att använda grönt ljus ökade bifångsterna ytterligare. UV-ljus gav den bästa selektiviteten, alltså mest optimal proportion mellan räkfångst och bifångst. Bifångst av kräfta är dock något som har ekonomiskt värde och där det finns tillräckligt med kvot, men burar med ljus innebar lägre fångst av kräfta.

Att fiska med räkburar ljus verkar ge så stora bifångster att det i nuläget knappast kan utgöra ett alternativ till trålning där bifångsterna är små på grund av att de kan sorteras bort med hjälp av rist. Kvoterna är helt enkelt för små för flera av de arter (ex.vis vitling och torsk) som tas som bifångst i räkburar med ljus. Om bifångsterna kan släppas ut och överleva så minskar problemet med bifångster.

Räkburar utan ljus ger å sin sida för små fångster för att det ska kunna vara lönsamt. Vid burfiske är fördelningen av fångsten också problematiskt. Andelen små räkor är betydligt större än vid trålfiske. Detta innebär sämre ekonomi då en mindre andel kan säljas som kokräka.

Även om det gick att hitta en burfiskemetod som var ekonomiskt gångbar skulle burfiske på räka ändå bara kunna var en mycket liten del av räkfisket. De flesta räkor fiskas i områden där burfiske knappast låter sig göras.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!