Low Impact Fishers (LIFE) oseriösa om östersjöfiske

I en skrivelse till den danska fiskeriministern Karen Elleman menar LIFE att danskt trålfiske i Östersjön är IUU-fiske (IUU=olagligt, reglerat och orapporterat). Detta med anledning av att det förekommer olagliga utkast i danskt trålfiske.

Det är nog ingen tvekan om att det förekommer olagliga utkast i danskt torskfiske med bottentrål i Östersjön. Det gör det sannolikt även i annat fiske, som exempelvis norskt och svenskt räkfiske och danskt kräftfiske. Hur stora utkasten är saknas det information om, därför är de siffror som LIFE presenterar i sitt brev helt påhittade.

Orsaken till detta är ofta att regelverken inte är anpassade till verkligheten och att överkapacitet i olika fisken bibehålls med byråkratiska regler (svenskt och norskt räkfiske) och bidrag (danskt torskfiske i Östersjön). Ibland beror det på att yrkesfiskare inte vill använda redskap som kan sortera ut bifångst (danskt kräftfiske) eller där reglerna inte tillåter att yrkesfiskare utvecklar redskap själva genom allt för detaljerade bestämmelser vilket gäller trålfisket i Östersjön.

När regelverket inte stämmer med verkligheten är det inte yrkesfisket som ska kritiseras eller klämmas år på det sätt LIFE gör och vill göra. Istället är det reglerna som ska ändras och myndigheterna som ska kritiseras.

LIFE tar inte heller någon hänsyn till att det idag nästan är omöjligt att bedriva garnfiske i Östersjön på grund av det stora sälbeståndet. Skulle bottentrålning i Östersjön förbjudas så innebär det att allt demersalt fiske i praktiken upphör i Östersjön. Kvar blir då bara det pelagiska fisket på sill och skarpsill. Vad LIFE föreslår är alltså ett stopp för torskfisket i Östersjön.

Vidare så hävdar LIFE att det är trålfiskets fel att torsken är undernärd och småväxt i Östersjön. Det finns inga som helst belägg för att det har med trålfisket att göra. Det kan lika gärna vara orsakat av ett garnfiske som bara inriktats på de största fiskarna. men de troligaste orsakerna är näringsbrist på grund av födobrist vilket orsakats av syrebrist och varmare hav. Syrebristen i Östersjön orsakas i sin tur av övergödning och varmare hav. En bidragande orsak kan också vara sjukdomar och parasiter som exempelvis sälmask och levermask vilka sprids av den stora sälstammen. Med många parasiter försvagas fisken varvid de också får olika sjukdomar.

På sätt och vis känns det som om LIFE inte begriper problemen för fisket i Östersjön. Därför hamnar de totalt fel i sin skrivelse och far med såväl osanningar som felaktigheter.

LIEF är en organisation för yrkesfiskare om fiskar med passiva redskap. Danska Foreningen for Skaansomt Kystfiskeri (FSK) är medlem i organisationen och i Sverige är SYEF medlem. SYEF är en helt obetydligt organisation med en handfull medlemmar och FSK representerar enbart en mycket liten andel av de danska yrkesfiskarna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!