Idiotiska nya regler om förbud mot fångst av blåfenad tonfisk

Enligt ett beslut i ICCAT, dvs en internationell överenskommelse, får större pelagiska båtar som fångar tonfisk som bifångst inte under några villkor behålla fångsten och landa den. Detta har nu införts som regler i svenskt fiske då de också tycks ha accepterats av EU. Dessa regler är faktiskt idiotiska. Om tonfisken är levande är det självklart att den ska återutsättas, dvs inte fångas. .

Om tonfisken är död när den kommer upp med trålen är det ju fullständigt idiotiskt att inte landa den. De nya reglerna för blåfenad tonfisk är med andra ord fullständigt kokobello, fullständigt idiotiska. De avspeglar helt den brist på sunt tänkande och förnuft som är så typisk för fiskeripolitik i allmänhet och svensk fiskeripolitik i synnerhet. Det innebär också ett delvis återinförande av utkasttvånget som tidigare gällde all kvoterad fisk.

För att få möjlighet att landa fånga tonfisk måste nu Sverige och Danmark få samma möjligheter som Norge, dvs en liten tonfiskkvot som kan möjlighet till provfiske eller landningar av bifångster. Atlantisk blåfenad tonfisk är idag ingen utrotningshotad art och den förekommer i tusental i svenska och danska vatten under sommaren och hösten.

Förra året fick svenska pelagiska trålare cirka 15-20 tonfiskar i sina trålar. De flesta kunde släppas ut levande men cirka 5-6 stycken som var döda, landades och såldes.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,