EU-rapport visar att förbrättringstakten för fiskbestånden minskat

En rapport från STECF om hur det går med återhämtningen för tidigare överfiskade fiskbestånd i Europeiska vatten med dålig biologisk status visar att den stadiga förbättring som tidigare skett under de senaste åren bytts i stagnation. Detta gäller Östersjön, Nordsjön, Nordatlanten och andra havsområden i nordöstra Atlanten. Dvs vattnen utanför norra och västra Europa. Att förbättringarna går långsammare är dock naturligt på grund av att målen är uppfyllda eller allt närmare.

Läget i Nordsjön och nordöstra Atlanten har dock över tid förbättrats oerhört med ökad biomassa (större bestånd) och betydligt färre överfiskade bestånd.Fisketrycket som tidigare minskat stadigt minskar dock inte längre. I andra havsområden har utvecklingen inte varit lika kraftigt positiv och de senaste åren har läget i allmänhet inte förbättrats alls.  Antalet fiskbestånd inom säkra biologiska gränser har dock fortsatt att öka i framförallt Nordsjön och Östersjön medan de inte gjort det i resten av nordöstra Atlanten.

När det gäller Medelhavsområdet visar rapporten i stort sett att ingen förbättring skett sen den gemensamma fiskeripolitiken infördes.

Rapporten har kommenterats på ett seriöst sätt av miljöorganisationen Fishsec medan Our Fish totalt överdrivit rapportens slutsatser på ett helt onödigt alarmistiskt sätt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!