Framgångar med räkodling i Lysekil

Företaget Vegafish har i samarbete med bl.a. SLU och forskningsinstitutet RISE, i projektet Seawin under några års tid försökt odla tropiska jätteräkor i Sverige. De började med landbaserad odling i Uppsala och skulle sen odla i Bjuv där de kunde få ärtmjöl från Findus-fabriken för att använda som foder. När ärtfabriken lades ner gick det projektet i stöpet. I Uppsala tycks problemet främst ha varit svårigheten att får ätt salthalt och tillräckligt bra vatten.

Förra sommaren byggdes så en landbaserad räkodling i Lysekil i samarbete med Campus Väst (Gullmarsgymnasiet, SLU, Göteborgs Universitet),  där det finns tillgång till fint saltvatten från havet. Vattnet behöver också värmas upp till rätt temperatur och då används spillvärme från raffinaderiet (Preemraff).

Nu har de första räkorna från odlingen i Lysekil producerats:

Matilda Olstorpe är mikrobiolog vid SLU och vd för företaget Vegafish, som efter flera års utvecklingsarbete nu tagit sin första skörd på 400 kilo tropiska jätteräkor. Räkorna odlas i Bohuslän, men inte i havet utan i ett slutet system på land.

Matilda Olstorpe uppger i Sveriges Radio att hon räknar med ett kilopris på omkring 300 kronor.

Odlingen som inte sker i renvatten utan i havsvatten med något som kallas bioflock har fungerat bar enligt en artikel på bloggen Glicko:

Bioflocken är den grundprincipen som de jobbar med. Det är lite bökigare att jobba med än klarvatten eftersom vattnet är brunt av bioflocken och man ser inte räkorna. De får hela tiden jobba med deras vattenparametrar och se till att bioflocken mår bra. Mår den bra så mår räkorna bra tillägger Matilda.

Bioflocken är de mikroorganismer de har i vattnet. Det är en blandning av bakterier, mikrosvampar och alger. Det är där man kommer till jämförelsen med ett vanligt RAS-system. Där renar man vattnet hela tiden externt. Vår bioflock tar hand om det direkt i odlingsbassängerna.

Bioflocken använder kvävet som finns i vattnet och det bildas hela tiden nya cellkroppar av mikroorganismerna som räkorna sedan äter. Vi får en intern kvävecykel inuti bassängerna och en ytterligare foderkälla vilket gör att man kan sänka förbrukningen av kommersiellt foder.

[…]

Odlingen fungerar mycket bra och Matilda letar redan efter större lokaler för att kunna utveckla detta med odling av jätteräkor. För att kunna utveckla odlingen behövs flera bassänger. Hittar de nya lokaler så är det en lång process med tillstånd och miljö och markdomstolen som måste ta beslut om vattenledningar i havet. Idag samarbetar de med Campus Väst som har en havsvattenledning in och ut från havet.

Bolaget Vegafish AB som odlar räkor i Lysekil är inte samma bolag som försökte sig på odling i Uppsala och Bjuv. Det sistnämnda bolaget Vegafish Group AB med dotterbolaget Vegafish Bjuv AB gått i konkurs. I de sistnämnda bolagen var rederikoncernen Wallenius huvudägare via Wallenius Water AB.

I styrelsen för det nya bolaget Vegafish AB som bildades 2017 sitter Johan Markensten och Matilda Olstorpe. Markensten är en företagare från Växjö med engagemang i ett stort antal företag, däribland flera fastighetsföretag och finansbolag. Han är också en av de större privata investerarna i vindkraftsbolaget Eolus Vind AB.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!