Omfattande förbud mot bottentrålning i Sverige

Över 80% av havsbottnarna i grunda vatten (under 25 meter djupt) är skyddade från bottentrålning i Västerhavet (Skagerak och Kattegatt). I Östersjön omfattar skyddet 65 % av samma bottnar. För djupare vatten gäller att nästan 20% av alla bottnar är skyddade från bottentrålning i Västerhavet medan det i Östersjön endast rör sig om 5%. Detta enligt en rapport från SLU Aqua.

I praktiken är dock skyddet mot bottentrålning större än så. I Östersjön bottentrålas det endast på cirka 20% av den yta där bottentrålning är tillåten. I praktiken är därmed cirka 80% av Östersjön undantagen från bottentrålning. Bottentrålning kan därmed knappast anses vara ett problem i Östersjön. Hur mycket som formellt är skyddat spelar liten formell.

I Västerhavet trålas cirka 96% av det område där bottentrålning är tillåten. Det formella skyddet är därmed avgörande för hur mycket bottentrålning det finns i Västerhavet i motsats till läget i Östersjön där bottentrålning är ovanligt. Genom skyddet av de grunda vattnen så innebär det ändå att omkring 30% av alla bottnar i Västerhavet är undantagna från bottentrålning.

I Skagerak och Kattegatt är det främst räkor och kräftor som fiskas med bottentrål i riktat fiske, men även rödspätta och rödtunga. Som bifångst i räk- och kräftfisket med trål fångas också en hel del fisk som exempelvis torsk, rödtunga och rödspätta. Vid fiske med ristförsedd trål (cirka 50% av kräftfisket och allt räkfiske) är dock bifångsterna mycket små. I Östersjön är det främst i det riktade fisket mot torsk som bottentrålning används.

Beroende på typ av botten är skyddet dock olika. Framförallt är det skillnader när det gäller djupt vatten i Västerhavet. Där är nästan 50% av hårdbottnarna och sandbottnarna skyddade men bara 14% av lerbottnarna.

Sammanfattningsvis berör bottentrålning bara en mindre del av svenska fiskevatten.  När det gäller grunda områden (mindre än 25 meter djupt) så är omkring 80% av alla svenska bottnar undantagna från bottentrålning, men när det gäller djupare vatten så är skyddet mindre, cirka 20% i Västerhavet och 80 % i Östersjön. en del av det som som bottentrålas är sand- och grusbottnar där bottentråning inte innebär någon negativ påverkan. Bottentrålning kan inte sägas vara ett stort problem när vi pratar om påverkan på bottnar i Sverige.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Omfattande förbud mot bottentrålning i Sverige”

Kommentarer är stängda.