Okunnig Christian Dahlgren i Corren vilseleder om torskfiske

Christian Dahlgren är ledarskribent i tidningen Corren. Han skriver att bottentrålningen skulle vara problemet när det gäller torsken i Östersjön. Det är okunnigt och felaktigt. Orsakerna till att torsken har dåligt hälsotillstånd och är liten i Östersjön är inte bottentrålning.

De stora problemen är syrebrist orsakad av varmare hav och övergödning. Varmare hav beror på klimatförändringar och har gett sämre tillgång till föda för torsken samt sämre syresättning av vatten och bottnar. Övergödningen av Östersjön har gjort det ännu värre.

Torskens dåliga hälsa och begränsade storlek beror dessutom till stor del på säl. Säl sprider parasiter, sälmask och levermask, som lever i torsken. Med följd att torskar blir sjuka och undernärda. Ingen vill heller köpa maskinfekterad torsk. Dessutom äter säl och skarv lika mycket fisk nära kusten som de kustnära småskaliga yrkesfiskarna tar upp. Sälen orsakar också så stor skador inom garnfisket att det inte längre går att leva på detta. yrkesfiskarna enda möjlighet att leva på sitt torskfiske är att fiska med bottentrål.

Sedan upprepar Dahlgren en superlögn. Det finns ingen torsk som idag fiskas för att användas till fiskmjöl. Det är ett rent påhitt. Ett sådant fiske skulle var så olönsamt att det inte ens vore värt att starta maskin ombord på en fiskebåt.

Överfiske har dock förekommit tidigare, både i garnfisket och trålfisket. Garnfisket i Polen har varit helt inriktat på större fiskar och har gradvis fiskat neråt i storlekarna. Så har bottentrålsfisket inte bedrivits utan där har allt från en minimistorlek upp till de största fiskats. Inom trålfisket fanns det ett överfiske på 1980-talet, men inte därefter. I garnfisket(nätfisket) fortsatte de polska överfisket till cirka 2014. De polska garnfiskarna landade stora mängder olagligt fiskad torsk och lax.

Sen 10 år tillbaka förekommer inget överfiske. Istället är det ett kraftigt underfiske. Bara hälften till två tredjedelar av den torskkvot (olika under olika år) som forskarna (ICES) rekommenderar fiskas upp. Christian Dahlgren är uppenbart okunnig när han påstår att det förekommer överfiske. Det är en ren lögn vad det gäller svenskt och danskt fiske. Mer osäkert när det gäller det förment miljövänliga garnfisket i Polen. I västra Östersjön förekommer inte heller något svenskt trålfiske längre.

Selektiva redskap används också i trålfisket, men inte i andra fisken.Redskap som enligt forskarnas rekommendationer sorterar ut små fiskar. Garn är selektiva i sig, storleken på maskorna avgör storleken på de fiskar som fastnar i garnen. Dahlgren är totalt ute och cyklar när det gäller redskapen som används i Östersjön.

Varken polskt garnfiske eller svenskt och danskt trålfiske är dock orsaken till torskens problem i Östersjön idag. Det är klimatet, syrebrist, övergödning och säl som är problemet.

Christian Dahlgren i Corren.se är en pajas. Han kan inte ett skit om fiske, upprepar och sprider lögner. Hans ledare om fiske är lögnaktig rakt igenom. Den som skriver ledare borde kunna ta reda på fakta och sluta sprida falska nyheter. Dahlgren tar inte reda på nåt. Han sprider bara falska nyheter och lögner vidare. Lögner som andra politiker hittat på. Lögner som en del oseriösa fiskerifientliga forskare hittat på.

Eftersom klimatförändringar, övergödning och säl är huvudproblemen för torsken så skulle ett bottentrålsförbud sannolikt inte innebära något alls. Eller faktiskt till och med förvärra problemen, för med mer torsk skulle det bli ännu mindre att äta. Klart är i all fall att ett förbud mot bottentrålning inte stoppar ett varmare klimat, inte stoppar övergödningen och inte minskar antalet sälar.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!