Torönlandkoncernens nya organisation

Tidigare bestod familjen Ahlströms Torönlandkoncernen av bolaget TLF-Torönland Fiskeri AB med dotterbolaget Torönland HB. Numera är TLF-Torönland Fiskeri AB upplöst. Istället finns Torland Fiske AB och Tor-Ön Fiske AB.

Torland Fiske AB ägs av Olof Samuel Ahlström, David Ahlström, Robert Simon Ahlström och Oskar Emanuel Ahlström. Ägare av Tor-Ön Fiske AB är  Svante Ingemar Ahlström, Fredrik Ahlström, Philip Ahlström och John Ahlström. De två bolagen Tor-Ön Fiske AB och Torland Fiske AB är i sin tur ägare av Torönland HB som är beställare av två nya fiskebåtar från Karstensens Skibsværft i Skagen, GG 204 Tor-ön och GG 207 Torland. De gamla båtarna med samma namn är redan sålda.

I brist på egna båtar så använder familjen Ahlström idag GG 505 Polar för att fiska den fisk de har fiskerättigheter för. Torönland HB har också köpt 20% av GG 505 Polar från Bryngeld Fiskeri AB. I Danmark äger företaget också 49,52% av Tor-Mo Trawl ApS.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!