Havs- och vattenforums första dag

Första dagen på havs- och vattenforum var i ett avseende lite ovanlig. Det var väldigt många fler personer från pressen där än vad det normalt är. Sveriges Radio, DN, Massvis med fotografer från pressen inklusive en del paparazzi. Normalt brukar jag vara ensam eller tillsammans med en eller två andra. I år var jag inte det och anledningen var att kronprinsessan Viktoria var där. I övrigt märktes hennes närvaro bara på närvaron av två livvakter vid dörren in till möteslokalen och genom att antal ganska omotiverade hänvisningar till henne från de huvudtalarna.

De tre huvudtalarna var generaldirektören Jakob Granit, Sveriges havsambassdör Helen Ågren och miljöministern Karolina Skog. Jakob Granit som hälsade välkommen med ett tal som jag upplevde som lite mindre tråkigt än välkomsttal brukar vara. Men när det gäller fisket var det samma problem som vanligt. Inte helt korrekt information och utelämnande av väsentligheter.

Jakob Granit pratade främst om Östersjön och hur förfärligt läget var. Bara 3/8 av fiskbestånden har god status. Han sa inte att det främst beror på att det saknas väsentlig information om bestånden och inte på att 5 bestånd bekräftats ha dålig beståndssituation. Vidare nämnde han exportförbudet av fet fisk som ett exempel på hur problematiskt det var med Östersjön. Att stora delar av exportförbudet ska hävas på grund av att fisken inte längre är giftig sa han inte ett ord om. Sill och skarpsill från västra Östersjön och egentliga Östersjön väster om Gotland och upp till Stockholms skärgård får snart exporteras fritt och säljas utan restriktioner som konsumtionsfisk. Exempel som visar på en positiv utveckling och en bra utveckling för det som allt för många fördomsfullt ser som nåt dåligt, fisket.

Helen Ågren höll ett sömnpiller till tal som hade gjort sig bättre utdelat som papper till oss andra. Intressant var det inte heller. I alla fall inte för mig. Hon sa det som ska sägas och det som måste sägas. Men inget nytt, inget kul ,inte uppseendeväckande. Det var tråkigt.

Till slut miljöminister Karolina Skog. Hon var en lite bättre talare än de andra två. Men det hon sa var ganska förutsägbart. Det var skräpet i havet. Jätteproblem. Det var fisket. Jätteproblem. Det vanliga mantrat att de vill gynna det kustnära fisket kom förstås. Att det redan är försent i stora delar av Östersjön på grund av säl och skarv nämnde hon inte ett ord om. Att säljakt behövs för att det som räddas kan ska vara möjligt att rädda nämnde hon förstås inte. Den typen av politisk retorik som hon ägnade sig åt är ingen betjänt av. Det är inte ansvarsfullt.

Att många i lokalen har fördomar om fiske märktes tydligt på de två workshops jag besökte. En om skyddade havsområden (MPA) där folk fick tycka till. Kanske hälften av de svarande såg fisket i någon som det största hotet mot skyddade och skyddsvärda miljöer. Det är rena fördomar. I de flesta skyddade områden och skyddsvärda områden (vilket främst är områden i grunda vatten enligt föredragshållarna på workshopen) finns inget fiske och absolut ingen bottentrålning. Där har aldrig funnits bottentrålning. Bottentrålning är inte på något sätt ett stort hot mot skyddade områden. Även på workshopen om Atlas över svenskt fiske förekom det frågor och kommentarer som tydde på fördomar och okunskap om fisket som det faktiskt är i Sverige.

Till den först dagens riktiga höjdpunkt, att projektet 8-fjordar fick årets Sjöstjärna, ska jag återkomma.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!