Värdig vinnare av havsmiljöpriset Sjöstjärnan

Årets vinnare av det nationella vattenmiljöpriset Sjöstjärnan är projektet ”8-fjordar” i Bohuslän. Det är en mycket värdig vinnare av priset. Niclas Åberg, projektledare, Sara Ejvegård, miljöinformatör och Bo Pettersson, kommunalråd i Stenungsunds kommun, tog igår emot priset från miljöminister Karolina Skog på Havs- och vattenforum i Göteborg.

Foto: Natalie Greppi

– Vi är fantastiskt glada och riktigt stolta över det här. Sjöstjärnan är ändå Sveriges finaste vattenmiljöpris och ett tecken på att man nått framgång med det man arbetar med, säger Niclas Åberg, projektledare för 8-fjordar, i ett pressmeddalena från Havs- och vattenmyndigheten.

Sjöstjärnan är ett nationellt vattenmiljöpris som delades ut för första gången för fem år sedan. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, Lantbrukarnas riksförbund, LRF, och Sveriges kommuner och landsting, SKL, står bakom priset som, förutom äran, även innebär 50 000 kronor i prissumma.

Juryns motivering till valet av 8-fjordar till 2018 års vinnare av Sjöstjärnan lyder så här: ”8-fjordar har under flera år arbetat systematiskt med åtgärder för att restaurera och förbättra vattenmiljön i fjordarna runt Orust och Tjörn. Parallellt har man också stöttat utvecklingen av verksamheter som turism och vattenbruk. Man har arbetat långsiktigt och målmedvetet i dialog med kommuner, fiskets representanter, markägare och andra lokala aktörer. Genom sitt arbete har man visat att miljön i fjordarna kan förbättras samtidigt som det skapas förutsättning för utveckling av lokala verksamheter, ett gott exempel på hållbar utveckling och dess tre dimensioner omfattande miljö, ekonomi och social utveckling”

8-fjordar ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv. Politiker, tjänstemän och organisationer samarbetar i delprojekt, bland annat tillsammans med Göteborgs Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Inom 8-fjordar ryms flera projekt, bland annat rensning av stenar i sund för att få bättre vattengenomströmning, plantering av träd längs vattendrag för att ge skugga och skydd åt fisk och andra organismer, restaurering av musselbankar, undersökning av säl och skarvs påverkan på fiske och särskilda satsningar riktade till barn och ungdomar. När det gäller skarv och säl samarbetar projektet bl.a med Sportfiskarna, jägare och yrkesfiskare. De har fått tillstånd att jaga skarv och kommer förmodligen att på något få tillstånd att jag säl.

– Det breda samarbetet är nyckeln till våra framgångar. Många aktörer gör det enklare att få in mycket kunskap, många kan hjälpa till i arbetet och det ger också en bredare acceptans för olika insatser, säger Niclas Åberg.

Dåvarande Fiskeriverket (nu Havs- och vattenmyndigheten) införde på uppdrag av regeringen fiskefria områden, det vill säga områden där allt fiske är förbjudet hela året. Ett av de fiskefria områdena placerades inom 8-fjordar. Syftet var bland annat att utvärdera vilka effekter fiskefria områden har på fiskbestånd, ekologi och ekonomi.

Sedan 2010 är det helt förbjudet att fiska torsk, kolja och bleka inom 8-fjordar-området (se karta). Längs stora delar av kuststräckan tillåts endast handredskap eller burar för yrkes- och fritidsfiskare. Effekterna utvärderades under 2016 av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, på uppdrag av HaV. Bestånden har inte återhämtat sig i fjordarna trots att det i praktiken inte bedrivits nåt bottentrålsfiske på minst 50 år och att det rått totalt fiskeförbud på torskfiskar i snart 10 år. En orsak tros vara den kraftiga tillväxten av säl- och skarvbestånden i fjordarna.

– Vi har väldigt goda erfarenheter av de fiskefria områdena, inte minst den breda acceptans som funnits hos allmänheten. Vi har tack vare beslutet kunnat skydda flera viktiga arter som haft en svag utveckling under manga år. Men vi ser också att återhämtningen tar längre tid än vad vi hade trott, säger Niclas Åberg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!