Olagligt polskt fiske är ett av de största problemen i Östersjön

Polska yrkesfiskare bedriver enligt det Internationella Havsforskningsrådet (ICES) ett mycket omfattande olagligt fiske i Östersjön. När det gäller lax fiskade de under år 2017 9 gånger så mycket (900%) som den tillåtna mängden lax (den polska kvoten). Sportfiskarna uppger 500 % men de räknar bara den felrapporterade laxen och inte den orapporterade.

Trots det olagliga fiskets stora omfattning är det ändå betydligt mindre än vad det var på 1990-talet och 2000-talet då det olagliga fisket som mest var nästan 400 000 laxar jämfört med ungefär 50 000 idag. Det olagliga fisket i Polen består både av lax som rapporterats som öring (30 500) som orapporterad lax (uppskattat till cirka 20 000 av ICES).

Det olagliga polska laxfisket är huvudorsaken till att ICES föreslår kraftigt minskad kvot för det lagliga fisket i andra länder. Det är ju ett helt orimligt tillvägagångssätt. Det enda rimliga är ju att EU förbjuder allt polskt laxfiske.

Forskarna på ICES rekommenderar en minskning av fångstkvoterna för lax i Östersjön med 30 % till 2019 till 116 000 fiskar. I år föreslår forskarna att det totala uttaget av lax från Östersjön ska vara 116 000 fiskar. Efter reducering från detta antal av de uppskattade antal fångster som inte rapporteras och de fångster som medvetet felrapporteras som havsöring, samt sälskadad fisk, blir den rekommenderade fångstkvoten (TAC) för yrkesfisket slutligen omkring 63 300 laxar. Den nuvarande kvoten för yrkesfisket i Östersjön ligger på 91 132 laxar. Rådet från ICES innebär en minskning med ungefär 30 %.

Sannolikt är det inte bara lax som fångas olagligt i det polska fisket utan också torsk. Polskt laxfiske bedrivs främst med backor (långrev) och det är ett redskap som också används till torsk. Torsk såväl som lax fångas också garn och det polska garnfisket var länge känt för att rikta in sitt fiske så att de bara tog de allra största torskarna och när de försvann minskade de maskstorleken för att ta de allra största igen, torskar som nu var mindre i storlek.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!