Nu dör bottendjur ut också i Öresund

Den dominerande teorin om varför bottendjur i havet dör ut och artrikedomen minskar har länge varit att det är bottentrålningen som helt varit orsaken till det. Nu måste den teorin ändras eller i alla fall modifieras något. Det har visat sig att samma utdöende som tidigare drabbat Kattegatt nu också drabbar Öresund där ingen bottentrålning förekommer:

Redan när Peter Göransson utförde sina första undersökningar var samhällen med märlkräftor i Kattegatt sällsynt. I Öresund fanns de däremot kvar ända in på slutet av 00-talet. Teorin var länge att trålarna orsakade massförsvinnandet, enligt Peter Göransson. Kattegatt är nämligen ett av EU:s mest trålningsintensiva hav medan motsatsen gäller för Öresund – där fiskemetoden varit förbjuden sedan 1932. Men så började märlkräftorna plötsligt dö ut även i Öresund.

– 2007 kraschade det sista samhället norr om Ven, sedan dess har vi bara sett några enstaka individer. Så det måste vara något mer än trålning, säger Peter Göransson.

Bottentrålningen är med andra ord inte huvudorsaken till att många bottenlevande organismer, djur och växter, dör ut. Det är enligt forskningen en bidragande orsak, men att sluta med bottentrålning räddar sannolikt inte artrikedomen på bottnarna.

Vad utdöendet av arter på havsbottnar beror på är okänt, men syrebrist orsakad av övergödning i kombination med varmare hav är troligen det avgörande. Det skulle också förklara tillståndet i fjordsystemen i Bohuslän, där livet utarmats kraftigt sen 1980-talet, trots att där aldrig förekommit bottentrålning. Samma gäller i Östersjön där bottentrålning förekommer på en mycket liten yta. Döda bottnar är vanligt i Östersjön, inta på grund av bottentrålning, däremot på grund av syrebrist orsakad av övergödning och varmare hav. Varmare hav gör också i sig själv att arter dör ut.

Varmare hav orsakas av de klimatförändringar människan skapat och kan inte åtgärdas genom att sluta bottentråla. Inte heller övergödning och syrebrist kan åtgärdas genom att förbjuda bottentrålning.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!