Håller blåmusslorna på att försvinna?

Åtskilliga rapporter verkar tyda på att blåmusslorna blivit allt mer sällsynta i svenska vatten, däribland Bohuslän. Men ingen vet egentligen hur det står till. Varken för ostron eller blåmusslor. En sak vet vi dock, antalet japanska jätteostron har ökat. IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Aqua) har på grund av de bristande kunskaperna startat ett projekt med att kartlägga blåmussel- och ostronbeståndet i svenska vatten:

– I nuläget går det inte att säga om blåmusslorna eller de inhemska ostronen har minskat eller inte eftersom det inte finns någon övervakning av varken blåmussel- eller inhemska ostronbestånd på västkusten. Det finns anledning att tro att de kan ha minskat om man ser till övriga Europa där musslor har blivit färre, säger Åsa Strand, marinbiolog och forskare vid IVL svenska miljöinstitutet.

Åsa Strand menar att det inte går att dra slutsatser kring att situationen ser likadan ut längs Sveriges kust eftersom det i Europa finns andra hotbilder som inte är lika uttalade i Sverige som fiske av vilda musselbestånd, sjukdomar och parasiter. Andra hotbilder som till exempel klimatförändringar är viktigare att titta på.

I Kalvöfjorden vid Kalvön norr om Orust och invid Bokenäset har jag dock observerat fler vilda blåmusslor i år än tidigare. Jag har också hittat levande ostron och japanska jätteostron på badstranden samt observerat fler ejdrar än tidigare. Det ökande antalet ejdrar och att blåmusslor tycks ha ökat i antal under de sista åren har förmodligen samband med musselodlingen i fjorden som nu funnits i så många år att den skördats en gång. I år är det också mycket mer blåstång invid stranden än det varit på säkert 10 år.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!