GP vilseleder om fiske och tillståndet i havet

I en artikel i GP står det om tillståndet för olika djur och växter i havet. Artikeln är full med faktafel trots att de (journalisten Ellinor Svensson) påstår att de använt Havs- och vattenmyndigheten som en av sina källor. Forskningen tycks de däremot inte ha använt eftersom det inte förekommer någon hänvisning till SLU Aqua. Låt oss ta det art för art.

Japanska jätteostron har blivit vanligare. Det är helt rätt. Om det är bra är däremot mycket tveksamt. Det är trots allt en invasiv art.

Tonfisk har också blivit vanligare. Men tonfisk lever inte normalt i varmare vatten som GP påstår. Normalt är att den vandrar från varmare vatten till Skagerak, Kattegatt, Nordsjön och Nordatlanten för att äta upp sig. Sedan vandrar tonfisken i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt tillbaks till varmare vatten (främst Medelhavet) för att leka. Tonfisk är alltså normalt på svenska västkusten.

När det gäller valar så finns tumlare och späckhuggare i vattnen utanför Bohusläns kust året runt.  Knölvalar förekommer också under stora delar av året. Delfiner finns på sommaren. Tumlare finns också i Kattegatt och Östersjön.

Antalet sälar har också vuxit. Så mycket att det knappast kan anses vara något positivt, utan snarare negativt då det sannolikt har en mycket negativ betydelse för många fiskbestånd och hindrar dessas återkomst. Gråsäl har dock aldrig funnits på Västkusten så den kan inte komma tillbaks och förhoppningsvis kommer den inte alls till Västkusten.

Att det blivit vanligt med skarv på Västkusten tar Ellinor Svensson och GP upp som en bra sak. Vilket det inte är. Det är samma som med sälen, en negativ sak. Antalet skarvar är numera så stort att det har en negativ påverkan på fiskbestånden. Dessutom handlar det om en invasiv variant av skarv, Mellanskarv.

Många fiskbestånd i Västerhavet mår bra, men storleken på enskilda fiskar tycks minska och reproduktionen bli sämre för vissa bestånd. Det är inte så att storleken fortfarande är liten som det påstås i GP utan det är en ny utveckling de allra senaste åren, sannolikt orsakad av klimatförändringar.

Att räkor och kräftor skulle må sämre har jag aldrig tidigare hört. jag tvivlar på att det är ett korrekt påstående. Att bottentrålfisket skulle orsaka problem för räkor och kräftor är ren lögn. Det är välbelagt och välkänt att kräftor och räkor gynnas av bottentrålning. Muddring och dumpning kan inte heller vara nåt större problem då det idag är ovanligt med muddring och dumpning.

Visst är det så att lokala lekbestånd av torsk i Bohusläns fjordar försvunnit. Men det kan inte bero på trålfiske för fjordarna i Bohuslän har aldrig nånsin trålats. Att trålfiskeförbudet i Öresund skulle var det som räddat torsken där är därför sannolikt inte heller sant. Troligen är en viktig orsak istället frånvaron av ett omfattande polskt tjuvfiske/svartfiske med garn. Orsaken till problemen för torskbestånden i Bohusläns fjordar är inte kända.Öresund bör ju vara lika mycket eller mer utsatt för övergödning än Bohuslän så det borde inte heller kunna vara den huvudsakliga anledningen. Att de bestånd som finns inte återhämtar sig beror dock sannolikt på för mycket säl och skarv.

Ålgräsets utbredning har minskat. Övergödning, båthamnar, båtliv med mera är sannolikt orsakerna, men även det faktum att vattnen utanför Nordre älvs mynning (där försvinnandet är störst) blivit mycket sötare periodvis är antagligen också en bidragande orsak.

Antalet ostron har sannolikt minskat, men definitivt inte på grund av fiske. Nåt omfattande fiske av ostron har inte funnits i Sverige sen början av 1800-talet.

Sakfelen är faktisk så många i GP:s artikel om tillståndet i havet att tidningen borde avpublicera artikeln och definitivt inte trycka den i papperstidningen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!