Nåt trålfiske har aldrig förekommit vid kusten i Bohuslän

Ålgräset har försvunnit på stora områden i södra Bohuslän, framförallt vi kusten i Kungälvs kommun, mellan Nordre älvs utlopp (större delen av Göta älvs vatten rinner denna väg) och Marstrand. Längre norrut, mellan Marstrand och Stenungsund har ålgräset också minskat men inte lika mycket. I tidningen ETC står det att det minskat mest innanför Tjörn och Orust. Det stämmer inte med den forskning som finns. Överhuvudtaget har ålgräset klarat sig bättre i Stenungsunds kommun än i Kungälvs kommun. Det är alltså längst söderut i Kungälvs kommun som havet drabbats hårdast vad det gäller ålgräsets förvinnande.

I ETC-artikeln står det också att övergödning och överfiske med trål är problemet. Det är inte sant. Trålning har aldrig nånsin förekommit i de områden som har haft ålgräs. Det är för grunt och det har alltid varit förbjudet. Så länge trålning funnits. När det gäller trålning så finns det alltså ingen skillnad mellan Öresund och kusten i Kungälvs kommun. Trålning kan alltså inte ha haft nån påverkan på ålgräset. Att påstå nåt sånt vilket Helle Lyrstrand Larssen gör i ETC tyder på okunnighet.

Överfiske av stora rovfiskar framställs ofta som ett av de grundläggande problemen. Att överfiske en gång gjorde att torsk och andra större rovfiskar försvann från den inre bohusskärgården är med all sannolikhet sant, men att överfiske skulle vara ett problem idag är det inte. Något större yrkesfiske har inte bedrivits i dessa områden på mer än 30 år. Inte heller i Skagerak och Nordsjön finns idag något som helst överfiske på torsk som är den viktigaste stora rovfisken. Så överfiske är knappast problemet idag.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!