Fria fantasier om havskräftor i Bohusläningen

En man vid namn Karl Åkerlund från Fiskebäckskil har skrivit en debattartikel (insändare i Bohusläningen. I artikeln argumenterar han mot trålfångade havskräftor (fångas med bottentrål). Anledningen är en legitim, viktig och genuin önskan om att värna havet och havsmiljön. Tyvärr är dock artikeln fylld med missuppfattningar och felaktigheter.

Riktig är att minimimåttet för havskräfta sänks. Det är ett tveksamt beslut som fattats av beslutsfattare i EU. Men detta beslut kommer inte att leda till ökat fiske på havskräfta. Det är helt andra saker som styr det. Exempelvis kvoter och antalet fiskelicenser. Idag är dock kvoterna inte en begränsande faktor då bara en mindre del av kvoten fiskas upp (cirka 40%). Däremot bestäms antalet fiskare av antalet licensinnehavare vilket är något som svenska myndigheter beslutar om.

Kräftbestånden i Sverige är inte i fara och en uppfiskad kräfta är i allmänhet inte död utan kan återutsättas levande. Detta gäller även vid trålfiske. Sveriges Fiskares PO (SFPO) skriver så här i sitt svar på Åkerlunds insändare:

Ät havskräftor med gott samvete, oavsett hur de är fiskade!

I en debattartikel den 23 juni argumenterar Karl Åkerlund emot trålfångad havskräfta. Vi kan hålla med om att det inte är bra med den sänkning av minimimåttet på havskräfta som skedde, från 13 till 10,5 centimeter, men så beslutade EU.

Sänkningen i sig kommer dock inte att leda till att fler trålar efter havskräfta, antalet bestäms av Havs- och vattenmyndigheten, som beslutar om tillstånd. År 2017 fiskades endast 39 procent av kvoten, så nog finns det gott om utrymme för fler att fiska havskräfta, särskilt så eftersom beståndet mår riktigt bra!

Karl Åkerlund har fel i mycket, bland annat vad gäller överlevnad. Fakta visar att överlevnadsgraden är hög och det är också därför det finns ett överlevnadsundantag från landningsskyldigheten. Köp och njut av havskräftor, oavsett om det är fiskade med trål eller bur så länge som de är lagligt fiskade. Svenskfångade havskräftor är dessutom MSC-certifierade.

Kräfttrålare som fiskar nära kusten använder alltid rist då det är nödvändigt för att få fiska i de så kallade indragningsområdena innanför trålgränsen. Det gör att de inte fångar allt utan i princip bara fångar kräftor. Några stora trålare eller trålare som fångar allt finns inte i kräftfisket. Åkerlund misstar sig på den punkten.

Att köpa burfiskad kräfta kan ändå var bra då burfiske inte påverkar livet på havsbotten vilket bottentrålning gör. Burfiske anses därför vara mer miljövänligt.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!