Mer Östersjösill till konsument

Östersjösill (strömming) har under lång tid varit svår att sälja till konsument. Detta beroende på att halterna av giftiga ämnen som dioxiner och PCB varit för höga. Detta gäller dock inte längre och det ska nästa år bli tillåtet att sälja sill från Östersjön till andra länder i EU utan restriktioner vilket innebär att det också är utan problem att sälja sill till konsumenter i Sverige. Därför har en del östersjöfiskare börjat se mer positivt på framtiden. På Öland vill en del mindre yrkesfiskare därför satsa på inköp av en filémaskin för att kunna sälja strömmingsfiléer direkt till konsument:

Tanken är att tre fiskare gemensamt ska köpa in en filémaskin för strömming och bygga ut anläggningen i Bläsinge hamn på södra Öland. För ändamålet har man ansökt om så kallade Leader-pengar, stöd från Jordbruksverket.

– Vi har ju problem att komma ut på marknaden med våra produkter. Jag hoppas ju givetvis att vi ska få bättre betalt för vår fisk. Kan man ta filéfisken och få ett betydligt bättre kilopris för den, då hade vi vunnit mycket, säger Mikael Johnsson, strömmingsfiskare på Öland.

Idag går huvuddelen av den sill som fiskas i Östersjön till fiskmjöl, fiskolja och djurfoder. Betalningen till den enskilde yrkesfiskaren är omkring 2 kronor kilot. För sill som säljs till konsumtion kan en yrkesfiskare istället får 30 kronor kilot. På grund av att gifthalterna nu inte längre överskrider gränsvärdena ger detta stora möjligheter för yrkesfiskare att tjäna mer pengar på sitt fiske.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!