Göteborgs skärgård, röstandet och politiken

ETC Göteborg har i en artikel skrivit om Kristdemokratens stora andel av rösterna på Donsö. Naturligtvis en följd av att antalet kristet troende är stort på Donsö i Göteborgs södra skärgård men framförallt så handlar det om Missionskyrkan på ön som spelar stor roll både för folks tro och för det sociala livet.

Artikeln och uttalanden från en del personer som är verksamma på Donsö andas dock en del fördomar och förutfattade meningar. Pastorn i Missionsförsamlingen, Pelle Marklund hävdar exempelvis att folk inte ändrar sig så fort på öarna. Något som naturligtvis är totalt fel. På en annan ö, Rörö, där kristen tro har stor betydelse flyttade många över sina röster till moderaterna när kristdemokraterna ville lägga ner skolan. Resultatet var nästan 40% till moderaterna och bara 14% till Kristdemokraterna i valet 2010. 2014 var dock resultatet tillbaks till mer normala siffror. På samma sätt skulle Donsöborna agera om de fann öns intressen och överlevnad hotade. Ön är viktigare än tron.

Det finns också öar där kristdemokraterna spelar liten roll. I norra skärgården gäller det den gamla varvsön Hälsö där socialdemokraterna och moderaterna är lika stora och dominerande, Björkö där moderaterna och liberalerna dominerar och Knippla där moderaterna och socialdemokraterna dominerar (även Knippla hade ett varv). SD har generellt ett mycket svagt stöd i skärgården, största stödet finns på Hyppeln, Hönö och Öckerö och svagaste stödet på Rörö, Knippla och Fotö.

På Grötö och Kalvsund är moderaterna och vänsterpartiet de två största partierna medan socialdemokraterna är störst i valdistriktet Hönö-Heden. På Hönö och Öckerö bor många Volvoarbetare. Vänsterpartiet har i övrigt mycket svagt stöd. Svagt stöd har miljöpartiet också på de flesta öar, med undantag av Björkö. Kristdemokraterna är största parti på Rörö, Fotö, norra Öckerö och Hönö-Klåva.

I södra skärgården dominerar Moderaterna och Miljöpartiet på Brännö och Asperö medan moderaterna dominerar på Styrsö och Kössö. Miljöpartiet har i övrigt ett svagt stöd. Samma gäller Vänsterpartiet som har större stöd på Brännö och Asperö än på andra öar.

På Donsö och Vrångö gäller kristdemokraterna och i södra Fiskebäck och västra Önnered moderaterna och kristdemokraterna. Sverigedemokraterna har generellt ett svagt stöd i södra skärgården med det svagaste stödet på Brännö och Asperö. Anatagandet som en person i ETC-artikeln gör om SD och stödet för dem i skärgården är alltså väldigt fel.

Andel röstande på KD i skärgården i kommunvalet 2014

Donsö-Vrångö, 41,38 %
Rörö, 38,27 %
Fotö, 31,81 %
Öckerö norra, 30,72 %
Hönö-Klåva, 26,66 %
Hyppeln, 26,15 %
Öckerö södra, 24,13 %
Önnered västra, 23, 30 %
Hönö-Röd, 21,55 %
Fiskebäck södra, 20,14 %

De distrikt där kristdemokraterna har över 20% är samtliga distrikt (med undantaget Hyppeln) där fisket är en stark näring. På Rörö är det den helt dominerande näringen. På Fotö, Hönö-Klåva, i Hönö-Röd, på Öckerö, i västra Önnered (Önnered och Högen), södra Fiskebäck, på Donsö och Vrångö är det en viktig näring.

På Donsö dominerar Missionsförsamlingen, på Rörö Pingstförsamlingen, på de större öarna och i Fiskebäck, Högen och Önnered finns en rad olika frikyrkor och på Vrångö finns både en missionsförsamling och en pingstförsamling. Hyppeln var förr i tiden schartauanskt statskyrkligt. Hur det är idag är mer oklart.

Vad artikeln i ETC också helt missar är att vardagspolitiken och livet på öarna är allt annat än djupblått. Livet är som jag ser det i själva verket ganska rött. Solidariteten på öarna mellan människor är stark, kanske framförallt på de kristna öarna och i de kristna fiskelägena. Stämningen på Donsö och Rörö är välkomnande och inkluderande. När folk får problem så ställer folk upp och hjälper dem. Skulle min mor drabbas av nånting därute på Rörö skulle någon lägga märka till det och kontakta mig. När tiggare dyker upp utanför affären så ordnar befolkningen ofta riktiga jobb till dem.

Fiskebåtar och fiskeriföretag är oftast ägda av en majoritet av dem som arbetar ombord. På Rörö äger befolkningen gemensamt hamnen, affären och marken däromkring. På Donsö samarbetar företagen om stora arrangemang som Donsö Shipping Meet och via en förening ägs hamnen av många av de boende på ön.  Säkert är det på samma sätt på många av de andra öarna, men Donsö och Rörö känner jag till lite bättre så de får bli mina exempel.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!