WWF: Alla svenska partier för trålfiskeförbud av torsk

Alla svenska partier har enligt WWF uttalat stöd för trålfiskeförbud av torsk i Östersjön. Det är inte helt sant. WWF glider på sanningen.

Partierna fick en fråga om de tänkte agera för ett trålfiskestopp för torsk under nästa mandatperiod. En väldigt märkligt fråga då den implicerer trålfiskestopp för torsk i alla hav. Något som ingen nånsin föreslagit. Frågan är felaktigt ställd. Socialdemokraterna, miljöpartiet och moderaterna svarar inte på frågan utan de svarar att de är för ett generellt förbud mot bottentrålning. Inte heller centerpartiet svarar på frågan.

Socialdemokraterna pratar dessutom med kluven tunga. Även om en socialdemokratisk kongress tagit beslut om stopp för bottentrålning har partiledningen och regeringen flera gånger deklarerat att något sådant inte är aktuellt.

Vänsterpartiet säger att de är för ett förbud av torskfiske med trål i Östersjön. De uttalar sig inte om nåt generellt förbud för bottentrålning.

Kristdemokraterna vill inte ha ett förbud för fiske med bottentrål, men kan tänka sig ett tillfälligt stopp för allt torskfiske i Östersjön. Liberalerna är inte för ett bottentrålsförbud och uttalar sig inte för ett torskfiskestopp i Östersjön. Centern svamlar och säger inget bestämt. Sverigedemokraterna vill inte förbjuda trålfiske efter torsk.

För den som inte vill ge stöd till rasister framstår Liberalerna och Kristdemokraterna som de två vettigaste alternativen i fiskeripolitiken. Men även Vänsterpartiet är ett rimligt val då inte verkar vara för ett generellt bottentrålsförbud. Socialdemokraterna och Centern går inte att lita på. Moderaterna och miljöpartiet kvarstår som de två partier som vill döda svenskt fiske. De är inget alternativ för den som vill att det ska finnas ett svenskt yrkesfiske.

I slutändan finns det naturligtvis inte en enda möjlighet att bottentrålsförbud skulle gå att genomdriva. I andra länder är fiske en viktigare bransch än i Sverige och det är inte på kartan att exempelvis Danmark skulle acceptera ett förbud mot bottentrålning. Nåt bottentrålsförbud kommer det aldrig att bli.

Bottentrålsförbud skulle innebära att allt svenskt fiske förutom det storskaliga pelagiska fisket skulle slås ut och upphöra. De småskaliga kustnära fisket är i praktiken redan utslaget förutom på västkusten och i Öresund. Detta på grund av säl och skarv.

Det svenska fiske som skulle upphöra om bottentrålning förbjöds inkluderar räkfiske, kräftfiske, fiskfiske i Västerhavet, torskfiske i Östersjön, stora delar av småskaligt sillfiske och siklöjefiske.

Avslutningsvis är det så att nå ohållbart fiske inte bedrivs i Östersjön. Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF, sprider lögner.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!